settings icon
share icon
Fråga

Vad är kyrkan?

Svar


Idag så anser många människor att kyrkan är en byggnad. Detta är inte en biblisk förståelse av kyrkan. Ordet "kyrka" kommer från det grekiska ordet ekklesia som definieras som "en grupp människor". Ordet "kyrka" får då betydelsen människor och inte en byggnad. Det är ironiskt att när du frågar folk vilken kyrka de är med i brukar de identifiera en byggnad. Romarbrevet 16:5 säger "Hälsa också församlingen som möts i deras hus." Paulus hänvisar till kyrkan i deras hus, inte en kyrkobyggnad, men en kropp av troende.

Kyrkan är Kristi kropp, där Han är huvudet. Efesierbrevet 1:22-23 säger: "Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla." Kristi kropp består av alla troende i Jesus Kristus från pingstdagen (Apg 2) tills Kristi återkomst. Kristi kropp består av två aspekter:

1) Den universella kyrkan består av alla dem som har en personlig relation med Jesus Kristus. "I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss," (1 Kor 12:13). Denna vers säger att den som tror är en del av Kristi kropp och har fått Kristi Ande som bevis. Den universella kyrkan av Gud är alla som har fått frälsning genom tron på Jesus Kristus.

2) Den lokala kyrkan beskrivs i Galaterbrevet 1:1-2: "Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna här hos mig hälsar församlingarna i Galatien". Här ser vi att i provinsen Galatien fanns många kyrkor vad vi kallar lokala kyrkor. En baptistförsamling, lutherska kyrkan, katolska kyrkan, etc., är inte kyrkan, som i den universella kyrkan, utan snarare är en lokal kyrka, en lokal kropp av troende. Den universella kyrkan består av dem som tillhör Kristus och som litar på honom för sin frälsning. Dessa medlemmar av den universella kyrkan bör söka gemenskap och upplysning i en lokal kyrka.

Sammanfattningsvis är kyrkan inte en byggnad eller ett samfund. Enligt Bibeln, är kyrkan Kristi kropp d.v.s. alla de som har satt sin tro på Jesus Kristus för sin frälsning (Joh 3:16; 1 Kor 12:13). Lokala kyrkor är församlingar med medlemmar av den universella kyrkan. Den lokala kyrkan är där medlemmarna i den universella kyrkan fullt ut kan tillämpa "kroppens" principer ifrån 1 Korintierbrevet kapitel 12: uppmuntrande, undervisning, och bygga upp varandra i kunskap och nåd Herren Jesus Kristus.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är kyrkan?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries