settings icon
share icon
Fråga

Vad är syftet med kyrkan?

Svar


Apostlagärningarna 2:42 kan betraktas som en målbeskrivning för kyrkan: "De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna." Enligt denna vers, bör syftet och aktiviteterna i kyrkan vara 1) undervisa i läran om bibeln, 2) ge en plats för gemenskap för troende, 3) att fira nattvard och 4) att be.

Kyrkan ska lära ut bibeln så att vi kan vara förankrade i vår tro. Efesierbrevet 4:14 säger: "Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse." Kyrkan ska vara en plats för gemenskap, där kristna kan ägnas sig åt varandra och ära varandra (Rom 12:10), instruera varandra (Rom 15:14), vara goda och barmhärtiga mot varandra (Ef 4:32), uppmuntra varandra (1 Tess 5:11), och viktigast av allt, älska varandra (1 Joh 3:11).

Kyrkan ska vara en plats där troende kan fira nattvarden, minnas Kristi död och blodsutgjutelsen för vår räkning (1 Kor 11:23-26). Begreppet "bryta bröd" (Apg 2:42) för också tanken till att ha måltider tillsammans. Detta är ytterligare ett exempel på att kyrkan främjar gemenskap. Det sista syftet med kyrkan enligt Apostlagärningarna 2:42 är bön. Kyrkan ska vara en plats som främjar bönen, lär ut bön och praktiserar bön. Filipperbrevet 4:6-7 uppmuntrar oss: "Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus."

Ett annat uppdrag som ges till kyrkan är att förkunna evangeliet och frälsning genom Jesus Kristus (Matt 28:18-20; Apg 1:8). Kyrkan är kallad att vara trogen i att sprida evangeliet genom ord och handling. Kyrkan ska vara en "fyr" i samhället och visa vägen för folk mot vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Kyrkan ska både föra fram evangeliet och förbereda sina medlemmar att förkunna evangeliet (1 Petr 3:15).

Några andra uppdrag för kyrkan ges i Jakob 1:27: "Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern." Kyrkan ska hjälpa till med att sörja för de behövande. Detta inkluderar inte bara att berätta om evangeliet, men också att förse fysiska behov (mat, kläder, husrum) om det behövs. Kyrkan ska också utrusta troende i Kristus med de verktyg de behöver för att övervinna synd och förbli fri från förorening av världen. Detta görs genom bibel undervisning och kristen gemenskap.

Så, vad är syftet med kyrkan? Paulus gav en utmärkt beskrivning till de troende i Korint. Kyrkan är Guds händer, mun och fötter i den här världen (Kristi kropp) (1 Kor 12:12-27).Vi ska göra de saker som Jesus Kristus skulle göra om han var här fysiskt på jorden. Kyrkan är att vara "kristen", efterlikna Kristus och följa Kristus.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är syftet med kyrkan?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries