settings icon
share icon
Fråga

Varför är kyrkobesök viktigt?

Svar


Bibeln säger att vi inte skall försumma vår lokala församlings sammankomster (Hebreerbrevet 10:25) "Låt oss inte överge våra sammankomster, som somliga brukar göra" utan besöka sammankomsterna så att vi kan ära Gud tillsammans med andra troende och undervisas om hans ord för vår andliga tillväxt. Den första församlingen "De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna," (Apostlagärningarna 2:42). Vi bör följa det exemplet av hängivenhet – och enighet. Då hade de ingen kyrkobyggnad, men ”varje dag var de ständigt och i full enighet tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd, och åt sin mat med fröjd och uppriktigt hjärta.” ( Apostlagärningarna 2:46). Var än mötet äger rum, trivs de troende med gemenskap med andra troende och undervisningen i Guds ord.

Gemenskap i Församlingen är inte bara ett bra förslag; det är Guds vilja för troende. Hebreerbrevet 10:25 säger "Låt oss inte överge våra sammankomster, som somliga brukar göra, utan förmana varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig." Även i den tidiga kyrkan, hade några den dåliga vanan att inte träffa andra troende. Författaren till Hebreerbrevet säger att det inte är rätt väg att gå. Vi behöver den uppmuntran som ett kyrkobesök ger. Medvetandet om att vi lever i den sista tiden bör få oss att bli ännu mer hängivna att gå till kyrkan.

Kyrkan är den plats där troende kan visa varandra kärlek (1 Johannes 4:12), uppmuntra varandra (Hebreerbrevet 3:13), "sporra" varandra till kärlek och goda gärningar (Hebreerbrevet 10:24), tjäna varandra (Galaterbrevet 5:13), undervisa varandra (Romarbrevet 15:14), hedra varandra (Romarbrevet 12:10), och vara goda och barmhärtiga mot varandra (Efesierbrevet 4:32).

När en person litar på Jesus Kristus för sin frälsning, blir han eller hon en medlem av Kristi kropp (1 Korintierbrevet 12:27). För att församlings-kroppen ska fungera, behöver alla dess "kroppsdelar" vara närvarande och samarbeta (1 Korintierbrevet 12: 14-20). Det räcker inte att bara vara närvarande i en kyrka; vi bör delta i någon typ av verksamhet för andra, med hjälp av de andliga gåvor som Gud har gett oss (Efesierbrevet 4: 11-13). En troende kommer aldrig att nå full andlig mognad utan att använda sina gåvor, och vi behöver alla hjälp och uppmuntran av andra troende (1 Korintierbrevet 12: 21-26).

Av dessa och fler skäl bör församlingsbesök, aktivt deltagande och gemenskap vara vanliga aspekter av en troendes liv. Veckovis kyrkobesök är inte på något sätt "ett krav" för troende, men någon som tillhör Kristus bör ha en önskan att ära Gud, ta emot Hans ord och ha gemenskap med andra troende.

Jesus är hörnstenen i kyrkan/församlingen (1 Petrus 2:6), och vi är "Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus."(1 Petrus 2:5). Som byggmaterial för Guds andliga hus har vi ett naturligt samband med varandra, och denna gemenskap blir uppenbar varje gång församlingen "kommer tillsammans i kyrkan".

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Varför är kyrkobesök viktigt?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries