settings icon
share icon
Fråga

Hur viktigt är det kristna dopet?

Svar


Det kristna dopet är en av två förordningar som Jesus instiftade för sina lärjungar och sina efterföljare. Strax före himmelsfärden sa Jesus: "Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matteus 28:19–20 (SRB16). Dessa instruktioner visar att kyrkan/församlingen har uppdraget att undervisa om Jesu ord, vinna lärjungar och döpa dessa lärjungar. Dessa saker ska göras överallt ("i alla nationer") fram till "tidens slut." Så, om inte av någon annan anledning, är dopet viktigt eftersom Jesus befallde det.

Dop praktiserades innan kyrkan grundades. Judar döpte proselyter för att markera dessa omvändas "renade" natur. Johannes döparen använde dopet för att bereda väg för Herren, och krävde att alla, inte bara hedningar, skulle döpas eftersom alla behöver omvändelse. Men Johannes dop, som vittnar om omvändelse, är inte detsamma som det kristna dopet, vilket framgår av Apg 18:24–26 och 19:1–7. Det kristna dopet har en djupare betydelse.

Dopet ska göras i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn - det är detta som gör det till ett "kristet" dop. Det är genom denna handling som en person tas in i kyrkans/församlingens gemenskap. När vi är frälsta, "döps" vi av Anden in i Kristi kropp, som är kyrkan. Första Korintierbrevet 12:13 (SRB16) säger: "För i en Ande har vi ju alla blivit döpta till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig slavar eller fria, och i en Ande har vi alla fått att dricka." Dop i vatten är en manifestation av dopet i Anden.

Det kristna dopet är det sätt på vilket en person offentligt bekänner sin tro och sin önskan att vara en lärjunge. I dopets vatten säger en person ordlöst: ”Jag bekänner tro på Kristus; Jesus har renat min själ från synd, och jag vill nu leva ett nytt liv i helgelse.” (English: sanctification)

Det kristna dopet illustrerar, i dramatisk stil, Kristi död, begravning och uppståndelse. Samtidigt illustrerar den också vår död från synden och uppståndelse till ett nytt liv i Kristus. När syndaren bekänner Herren Jesus som sin Frälsare, dör han av synden (Rom 6:11) och uppstår till ett helt nytt liv (Kolosserna 2:12). Att vara nedsänkt i vattnet representerar död genom synden, och att komma ur vattnet representerar det renade, heliga livet som följd av frälsningen. Romarbrevet 6:4 (SRB16) uttrycker det så här: "Vi är alltså begravda med honom, genom dopet till döden, för att såsom Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv."

Dopet ät kort och gott ett yttre vittnesbörd om den inre förändringen i en troendes liv. Det kristna dopet är en handling av lydnad mot Herren efter frälsningen. Fastän dopet är nära förknippat med frälsningen, är det inte ett krav för att bli frälst (English). Bibeln visar på många ställen att ordningsföljden är 1) en person börjar att tro på Herren Jesus och 2) sedan låter han sig döpas. Denna ordningsföljd kan vi se i Apostlagärningarna 2:41 (SRB16), "De som då med glädje tog emot hans ord [Petrus], lät döpa sig" (se även Apostlagärningarna 16:14–15).

En nyfrälst troende på Jesus Kristus bör önska att bli döpt så snart som möjligt. I Apostlagärningarna 8 talar Filippus med den etiopiske hovmannen om "de goda nyheterna om Jesus", Apostlagärningarna 8:36-38 (SRB16) "Och medan de färdades vägen fram, kom de till ett vatten. Då sa hovmannen: Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag döps? Då sa Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske. Och han svarade och sa: Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son. Och han befallde att vagnen skulle stanna och de steg båda ner i vattnet, både Filippus och hovmannen och han döpte honom."

Dopet illustrerar den troendes identifikation med Kristi död, begravning och uppståndelse. Överallt där evangeliet predikas och människor dras till tro på Kristus, ska de döpas.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur viktigt är det kristna dopet?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries