Frågor om äktenskap


Vad säger Bibeln om äktenskapet?

Hur får man äktenskapet att hålla - vad är nyckeln?

Vad säger bibeln om skilsmässa och omgifte?

Vad säger bibeln om äktenskap mellan olika raser?

Jag är skild Kan jag gifta om mig enligt Bibeln?

Vad kan ett kristet gift par tillåtas att göra sexuellt?

Finns det något sådant som själsfränder och har Gud en specifik person för dig att gifta dig med?

Måste en hustru underkasta sig sin man?


Återvänd till den svenska hemsidan

Frågor om äktenskap