Vad säger bibeln om äktenskap mellan olika raser?


Fråga: Vad säger bibeln om äktenskap mellan olika raser?

Svar:
Gamla Testamentets lag befaller israeliterna att inte ingå äktenskap med personer från andra raser (5 Moseboken 7:3-4). Anledningen till detta var att israeliterna kunde bli förleda bort från Gud om de ingick äktenskap med någon från en annan ras som var avguda dyrkare, eller hedning. En liknande princip finns in Nya Testamentet, men på en helt annan nivå: ”Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret?” (2 Korintierbrevet 6:14). Precis som israeliterna (de som är troende på den enda och sanna Guden) var befallda är vi befallda att gifta oss med en kristen. För att svara på den här frågan specifikt så säger inte bibeln att det är fel med att gifta sig med någon från en annan ras.

En person ska bli dömd efter hans eller hennes karaktär, inte efter hudens färg. Alla av oss borde vara försiktiga att inte favorisera någon, inte skada eller fördöma någon efter en ras (Jakobsbrev 2:1-10, titta speciellt på verserna 1 och 9). En kristens man eller kvinnas standard för att välja en maka eller make borde alltid vara att tar reda på om personen som man är intresserad av är en kristen (2 Korintierbrevet 6:14), någon som är född på nytt och tror på Jesus Kristus (Johannesevangeliet 3:3-5). Tro på Kristus, inte hudfärgen är bibels standard för att välja en make eller maka. Ett äktenskap mellan två personer från olika raser handlar inte om rätt eller fel, utan det handlar om visdom och bön.

Den enda anledningen till att äktenskap mellan olika raser ska bemötas med försiktighet är att det kan finnas svårigheter för par med olika raser för att andra kan ha svårt att acceptera dem. Många äktenskap där de är från olika raser upplever diskriminering och förlöjligande, ibland även från deras egna familjer. En del äktenskap med olika raser upplever svårigheter när deras barn har andra hud nyanser än föräldrarna och/eller syskonen. Ett par där de kommer från olika raser behöver ta till sig eventuella svårigheter och fundera igenom de och vara förberedda på det, om de beslutar att gifta sig. Igen, den enda bibliska restriktion om vem en kristen kan borde gifta sig med är att den andra personen är en del av Kristi kropp.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad säger bibeln om äktenskap mellan olika raser?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud