settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om äktenskapet?

Svar


Skapandet av äktenskap beskrivs i Första Moseboken 2:23-24: "Mannen sade: 'Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits.' Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött." Gud skapade mannen och gjorde sedan kvinnan att komplettera honom. Äktenskapet är Guds lösning på att "det är inte bra för mannen att vara ensam" (1 Mos 2:18).

Ordet "hjälpare" som används för att beskriva Eva i första Mosebok 2:20 betyder "att omge, för att skydda eller stödja, hjälpa". Eva skapades för att vara tillsammans med Adam som hans "andra halva", för att vara hans stöd och hans medhjälpare. En man och en kvinna blir "ett kött" när de gifter sig. Denna enhet manifesteras fullt ut i den fysiska föreningen av sexuell intimitet. Nya testamentet ger en varning om denna enhet. "Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt," (Matt 19:6).

Det finns flera epistlar skrivna av aposteln Paulus som hänvisar till äktenskap och hur troende ska verka inom det äktenskapliga förhållandet. En sådan passage är 1 Korintierbrevet kapitel 7 och en annan är Efesierbrevet 5:22-33. När de studeras tillsammans ger dessa två passager bibliska principer som bildar en ram för ett äktenskap som anses tilltalande inför Gud.

Efesierbrevets passage är särskilt djup i förhållande till ett framgångsrikt bibliskt äktenskap. "Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp," (Ef 5:22-23). "Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den," (Ef 5:25). "På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen," (Ef 5:28-29). "Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött," (Ef 5:31).

När en troende man och hustru inför Guds principer, blir resultatet ett bibliskt äktenskap. Ett bibliskt baserat äktenskap är ett som är i balans, med Kristus som huvud för mannen och hustrun tillsammans. Det bibliska begreppet äktenskap är en enhet mellan två individer som föreställer den enhet av Kristus har med sin kyrka.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om äktenskapet?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries