settings icon
share icon
Fråga

Vad säger bibeln om skilsmässa och omgifte?

Svar


För det första, hur man än förhåller sig till skilsmässor och dess konsekvenser är det viktigt att ha bibelns ord från Malaki 2:16 a i åtanke ”Ty jag hatar äktenskapsskillnad, säger Herren, Israels Gud” Enligt bibeln är Guds intention att äktenskapet grundas på ett livslångt löfte. ”De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt.” (Matteusevangeliet 19:6) Gud är dock högst medveten om att äktenskapet knyts mellan två syndfulla människor, därav förekommer skilsmässa. I gamla testamentet föreskriver Gud regler, uppsatta för att skydda de involverades rättigheter vid en skilsmässa, speciellt kvinnornas rättigheter (5 Mosebok 24:1-4). Jesus pointerar att dessa lagar gavs på grund av att människorna är förstockade i sina hjärtan, inte för att de var Guds önskan (Matteusevangeliet 19:8).

Problematiken kring huruvida skilsmässa och omgifte är tillåtet eller ej enligt bibeln kretsar primärt kring Jesus uttalande i Matteusevangeliet 5:32 och 19:9. Frasen ”… i annat fall än otukt” är det enda i Skriften som möjligen talar för ett Guds medgivande till skilsmässa och omgifte. Många översättare menar att detta ”undantagsfall” som refererar till uttrycket ”äktenskaplig otukt” även gäller under trolovningen. Enligt judisk tradition sågs en man och en kvinna som gifta redan under tiden de var förlovade ”trolovade”. Under denna period liksom under äktenskapet var otrohet den enda acceptabla anledningen till skilsmässa.

Det grekiska ordet som motsvarar ”äktenskaplig otukt” är ett ord som innefattar alla former av sexuell otrohet. Det kan innebära hor, prostitution, äktenskapsbrott etc. Jesus säger här gissningsvis att skilsmässa är tolererbart om sexuell otrohet har begåtts. Den sexuella relationen utgör en väsentlig del av äktenskapet ”.. och de skall bli ett kött” (Första Mos 2:24; Matteusevangeliet 19:5; Efesierbrevet 5:31). Skulle bandet mellan den gifta mannen och kvinnan brytas genom utomäktenskapliga sexuella relationer vore därför det en legitim anledning till skilsmässa. Om detta inträffar öppnar Jesus även möjlighet till omgifte om vi läser vidare i Matteusevangeliet 19:e kapitel. Frasen ”..och gifter om sig” (Matteusevangeliet 19:9) indikerar att skilsmässa och omgifte är tillåtet i detta undantagsfall. Att omgifte i en sådan situation endast är tillåtet för den oskyldige parten i äktenskapet är väsentligt komma ihåg. Även om det inte sägs uttryckligen i texten är detta Guds medgivande till omgifte efter en skilsmässa ett tecken på hans nåd över den som bedras, inte över den som begått sexuell otrohet. Det kanske finns exempel på tillfällen då den ”skyldige parten” är tillåten att gifta om sig - men den uppfattningen ger inte texten utrymme för.

De finns de som menar att 1 Kor 7:15 är ännu ett ”undantagsfall”, där omgifte är tillåtet för en icke troende person som skiljer sig från en troende. Sammanhanget nämner emellertid inte omgifte utan säger bara att en troende person inte är bunden att fortsätta ett äktenskap om den icke troende vill ge upp. Andra anser att om sexuellt utnyttjande sker (mot vuxen eller barn) är detta godtagbara anledningar till en skilsmässa även om bibeln inte nämner dessa specifika exempel. Även om det förefaller högst troligt att så är fallet bör vi aldrig förutsätta något vi inte säkert vet att Guds Ord säger.

Trots att vi lätt fastnar i debatten kring undantagsfall är det faktiskt så att, oavsett vad ”äktenskaplig otukt” betyder, innebär det tillåtelse till skilsmässa inte uppmaning till skilsmässa. Också då äktenskapsbrott har begått kan ett par, genom Guds nåd, få möjlighet att förlåta och åter bygga upp äktenskapet. Gud har förlåtit oss för så mycket mer. Visst kan vi följa Hans exempel och till och med förlåta synder som äktenskapsbrott (Efesierbrevet 4:32). I flera fall fortsätter dock maken/makan begå äktenskapsbrott. Här kan eventuellt Matteusevangeliet 19:9 tillämpas. Många väljer att gå in i ett nytt äktenskap efter en skilsmässa trots att Gud kanske skulle vilja att de levde ensamma. Ibland kallar Gud en människa till att förbli ogift för att hennes uppmärksamhet skall riktas mot Gud allena (1 Korintierbrevet 7:32-35). Omgifte kan vara ett alternativ efter en skilsmässa under vissa förutsättningar, men det betyder inte att det är enda alternativet.

Det är beklämmande att antalet skilsmässor bland troende kristna personer nästan är lika hög som hos icke troende. Bibeln fastställer att Gud hatar skilsmässa (Malaki 2:16) och att försoning och förlåtelse bör prägla den troendes liv (Lukasevangeliet 11:4; Efesierbrevet 4:32). Gud vet att skilsmässa figurerar även bland Hans barn. En skild och/eller omgift troende bör inte känna sig mindre älskad av Gud, även om dennes skilsmässa/omgifte inte berodde på det undantagsfall som beskrivs i Matteusevangeliet 19:9. Gud använder ofta även syndfulla olydiga kristna till att föra fram hans goda budskap.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger bibeln om skilsmässa och omgifte?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries