Måste en hustru underkasta sig sin man?


Fråga: Måste en hustru underkasta sig sin man?

Svar:
Underkastelse är en mycket viktig fråga när det gäller äktenskap. Redan innan synden kom in i världen, fanns det fortfarande principen om ledarskap (1 Tim 2:13). Adam skapades först och Eva skapades för att vara en "hjälpare" åt Adam (1 Mos 2:18-20). Samtidigt, eftersom det inte fanns någon synd, fanns det ingen myndighet för människan att lyda utom Guds auktoritet. När Adam och Eva inte lydde Gud, kom synden in i världen, och sedan behövdes en auktoritet. Därför etablerade Gud en auktoritet som behövs för att genomdriva lagarna i landet och även att förse oss med det skydd som vi behöver. Först måste vi underkasta oss Gud, som är det enda sättet vi kan verkligen lyda honom (Jacob 1:21, 4:7). I 1 Kor 11:2-3, finner vi att mannen ska underkasta sig Kristus som Kristus gjorde till Gud. Sedan versen säger att hustrun skulle följa hans exempel och underkasta sig sin make.

Underkastelse är en naturlig reaktion till ett kärleksfullt ledarskap. När en man älskar sin hustru som Kristus älskar kyrkan (Ef 5:25-33), då är underkastelse en naturlig reaktion från en hustru till sin man.

Det grekiska ordet "underkastelse" hupotasso, är den fortsatta formen av verbet. Detta innebär att underkasta sig Gud, regeringen, eller en man inte är en engångs handling. Det är en ständig attityd, som blir ett beteendemönster. Underkastelsen omnämnd i Efesierbrevet 5 är inte en ensidig underkastelse av en troende till en självisk, dominerande person. Biblisk underkastelse är avsedd att vara mellan två andefyllda troende som inbördes ger till varandra och till Gud. Underkastelse är en tvåvägskommunikation. Underkastelse är en position av ära och fullständighet. När en hustru är älskad som kyrkan är älskad av Kristus, är underkastelse inte svårt. Efesierbrevet 5:24 säger: "Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män." Denna vers säger att hustrun ska underkasta sig sin man i allt som är rätt och lagligt. Därför har hustrun ingen skyldighet att inte lyda lagen eller Gud i underkastelsens namn.

Matthew Henry skrev: "Kvinnan var gjord av Adams sida. Hon var inte gjord av hans huvud att härska över honom, inte heller ur hans fötter för att trampas på av honom, men ur hans sida för att vara lika med honom under armen som skall skyddas och nära hans hjärta att bli älskad." Troende ska underkasta sig varandra av vördnad för Kristus (Ef 5:21). I sitt sammanhang är allt i Efesierbrevet 5:19-33 till följd av att fyllas med Anden. Andefyllda troende ska vara andaktsfulla (5:19), tacksamma (5:20), och undergivna (5:21). Paulus följer sedan sin tanke på andefyllt levande och applicerar den på män och hustrur i verserna 22-33. En hustru bör underkasta sig sin man, inte för att kvinnor är sämre, men eftersom det är hur Gud utformat äktenskapet att fungera. Underkastelse är inte en fru som en "dörrmatta" för sin make.

Snarare med hjälp av den Helige Ande underkastar sig en hustru sin man och en man älskar uppoffrande hustrun.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Måste en hustru underkasta sig sin man?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud