Hur får man äktenskapet att hålla - vad är nyckeln?


Fråga: Hur får man äktenskapet att hålla - vad är nyckeln?

Svar:
Aposteln Paulus säger att hustrun är bunden till sin man så länge han lever (Rom 7:2). Principiellt betyder det att mannen eller hustrun måste dö innan de äktenskapliga banden bryts. Detta är Guds befallning, men i vårt moderna samhälle slutar äktenskap i skilsmässa i mer än 51 procent av fallen. Det innebär att över hälften av de par som uttalar löftet "Tills döden skiljer oss åt" bryter det löftet.

Vad kan makarna göra för att se till att deras äktenskap kommer att hålla? Den första och viktigaste frågan är lydnad mot Gud och hans ord. Detta är en princip som bör träda i kraft före äktenskapet. Gud säger: "Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?" (Amos 3:3). För pånyttfödda troende, innebär det att inte påbörja en nära relation med någon som inte är en troende. "Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?"(2 Kor 6:14). Om denna princip följdes, kan det bespara mycket sorg och lidande senare i äktenskap.

En annan princip som skulle skydda livslängden för ett äktenskap är att mannen ska lyda Gud och älska, ära och skydda sin hustru som han skulle sin egen kropp (Ef 5:25-31). Motsvarande princip är att hustrun ska lyda Gud och underkasta sig sin egen man "som till Herren" (Ef 5:22). Äktenskapet mellan en man och en kvinna är en bild av förhållandet mellan Kristus och kyrkan. Kristus gav sig själv för församlingen och han älskar, hedrar, och skyddar henne som hans "brud" (Upp 19:7-9).

När Gud förde Eva till Adam i första äktenskapet, var hon gjord från Adams "kött och ben" (1 Mos 2:21) och de blev "ett kött" (1 Mos 2:23-24). Att bli ett kött betyder mer än bara en fysisk union. Det innebär ett möte i sinnet och själen för att bilda en enhet. Detta förhållande går långt utöver sensuell eller känslomässig attraktion och in i sfären av andlig "enhet", som bara kan hittas hos båda parter som överlämnat sig till Gud och varandra. Detta förhållande är inte centrerat på "mig och min" men på "oss och vår". Detta är en av hemligheterna till ett varaktigt äktenskap. Att få ett äktenskap att hålla fram till döden är något båda parter måste göra till en prioritering. Att förstärka sitt vertikala förhållande med Gud hjälper att få det horisontella förhållandet mellan en man och hustru är bli varaktigt och hedrar därför.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Hur får man äktenskapet att hålla - vad är nyckeln?"