settings icon
share icon
Fråga

Hur får man äktenskapet att hålla - vad är nyckeln?

Svar


Aposteln Paulus säger att hustrun är bunden till sin man så länge han lever (Romarbrevet 7:2). Det betyder att mannen eller hustrun måste dö innan de äktenskapliga banden bryts. Detta är Guds befallning, men i vårt moderna samhälle slutar äktenskap i skilsmässa i mer än 51 procent av fallen. Det innebär att över hälften av de par som uttalar löftet "Tills döden skiljer oss åt" bryter det löftet.

Vad kan makarna göra för att se till att deras äktenskap kommer att hålla? Det första och viktigaste handlar om lydnad mot Gud och hans ord. Detta är en princip som bör praktiseras redan före äktenskapet. Gud säger: "Kan två vandra tillsammans, utan att de har kommit överens om det?" (Amos 3:3). För pånyttfödda troende, innebär det att inte påbörja en intim relation med någon som inte är en troende. "Gå inte i främmande ok tillsammans med dem som inte tror. För vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Och vilken gemenskap har ljus med mörker?" (2 Korintierbrevet 6:14, SRB16). Om denna princip följs, kan det bespara mycket sorg och lidande senare i äktenskapet.

En annan princip som är avsedd att bevara äktenskapet är att mannen ska lyda Gud och älska, ära och skydda sin hustru på samma sätt som han vårdar sin egen kropp (Efesierbrevet 5:25-31). Motsvarande princip är att hustrun ska lyda Gud och underordna sig sin egen man "såsom under Herren" (Efesierbrevet 5:22). Äktenskapet mellan en man och en kvinna är en bild av förhållandet mellan Kristus och församlingen. Kristus gav sig själv för församlingen och han älskar, hedrar, och skyddar henne som sin "brud" (Uppenbarelseboken 19:7-9).

När Gud förde Eva till Adam i det första äktenskapet, var hon gjord från Adams "kött och ben" (1 Moseboken 2:21) och de blev "ett kött" (1 Moseboken 2:23-24). Att bli ett kött betyder mer än bara en fysisk förening. Det innebär att enas i sinnet och själen för att bilda en enhet. Detta förhållande går långt utöver sensuell eller känslomässig attraktion och handlar om andlig "enhet", som bara kan uppnås om båda parter har överlämnat sig till Gud och varandra. Denna relation är inte centrerad på "jag och mitt" utan på "oss och vårt". Detta är en av hemligheterna till ett varaktigt äktenskap.

Att få ett äktenskap att hålla hela livet är något som båda parter måste prioritera. Par vars äktenskap håller, högaktar relationen med varandra. Många par gör det till en poäng att inte ens tala om skilsmässa, även i ilska. Om man vårdar sin vertikala relation med Gud är det till stor hjälp att säkerställa att den horisontella relationen mellan man och hustru håller, Gud till ära.

Ett par som vill att deras äktenskap ska bestå måste lära sig att hantera problem. Bön, bibelstudier och ömsesidig uppmuntran är bra. Och det är inget fel att söka hjälp utifrån; i själva verket är ett av syftena med församlingen att ".. ge akt på varandra så att vi uppmuntrar till kärlek och goda gärningar." (Hebreerbrevet 10:24). Ett par som har problem bör söka råd från ett äldre kristet par, en pastor eller en bibeltrogen äktenskapsrådgivare.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur får man äktenskapet att hålla - vad är nyckeln?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries