Frågor om Frälsning


Vad är frälsningens plan?

Är frälsningen endast genom tro, eller genom tro plus handling?

En gång räddad, alltid räddad?

Är evig säkerhet biblisk?

Hur kan jag få förvissning om min frälsning?

Hur räddas folk som dog innan Jesus dog för våra synder?

Vad händer med människor som aldrig har en chans att höra om Jesus kommer Gud fördöma en person som aldrig har hört talas om honom?

Hur fungerar Guds suveränitet och människans fria vilja tillsammans i frälsning?

Vad är ställföreträdande försoning?

Är evig säkerhet" en licens "att synda?


Återvänd till den svenska hemsidan

Frågor om Frälsning