settings icon
share icon
Fråga

Vad händer med människor som aldrig har en chans att höra om Jesus kommer Gud fördöma en person som aldrig har hört talas om honom?

Svar


Alla människor är ansvariga inför Gud oavsett om de har "hört talas om honom" eller ej. Bibeln säger att Gud tydligt har uppenbarat sig i naturen (Rom 1:20) och i människors hjärtan (Predikaren 3:11). Problemet är att mänskligheten är syndig; vi förkastar alla denna kunskap om Gud och gör uppror mot honom (Rom 1:21-23). Om det inte vore för Guds nåd, skulle vi bli överlämnade åt våra hjärtans syndiga begär, vilket skulle tillåta oss att upptäcka hur värdelöst och eländigt livet är utan honom. Han låter detta ske för dem som ständigt avvisar honom (Rom 1:24-32).

I verkligheten är det inte så att vissa människor totalt saknar uppenbarelse om Gud. Problemet är snarare att de har förkastat det de har hört och det som lätt kan ses i naturen. Femte Mosebok 4:29, SRB16 säger: "Men om du där söker HERREN, din Gud, så ska du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ." Den versen lär ut en viktig princip – alla som verkligen söker efter Gud kommer att hitta honom. Om en person verkligen vill lära känna Gud, kommer Gud att göra sig känd.

Problemet är att "Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud." (Rom 3:11, SRB16). Människor förkastar kunskapen om Gud som finns i naturen och i deras egna hjärtan, och bestämmer sig istället för att dyrka en "gud" som de själva har skapat. Det är meningslöst att diskutera rättvisan i att Gud skickar någon till helvetet som aldrig haft möjlighet att höra evangelium om Kristus. Människor är ansvariga inför Gud för vad Gud redan har uppenbarat för dem. Bibeln säger att människor förkastar denna kunskap, och därför är Gud rättvis när han dömer dem.

Istället för att diskutera ödet för dem som aldrig har hört, borde vi, som kristna, göra vårt bästa för att se till att de hör. Vi är kallade att sprida evangeliet till alla folkslag (Matt 28:19-20; Apg 1:8). Vi vet att människor förkastar kunskapen om Gud som uppenbaras i naturen, och det borde motivera oss att förkunna de goda nyheterna om frälsning genom Jesus Kristus. Endast genom att acceptera Guds nåd genom Herren Jesus Kristus kan människor räddas från sina synder och räddas till en evighet tillsammans med Gud.

Om vi antar att de som aldrig hör evangeliet får nåd från Gud, tappar vi vår motivation för evangelisation. Vi konfronteras också med ett svårt dilemma. Om människor som aldrig hör evangeliet automatiskt blir frälsta, då är det logiskt att se till att ingen någonsin hör evangeliet – för om de hör det skulle det finnas en chans att de kommer att förkasta det och bli fördömda. Det värsta vi kan göra är då att berätta om evangeliet för en person och få honom eller henne att förkasta det.

Inte mindre än 9 texter i Bibeln tala om att "Guds domar är rättfärdiga". I Upp 15:4, SRB16 står det: "Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? För bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats." Låt oss komma ihåg att "domaren" är vår allsmäktige, kärleksfulle och rättfärdige Gud.

I Rom 2:11-16, SRB16 kan vi läsa: "För Gud gör inte skillnad på människor. För alla de som utan lag har syndat ska också utan lag gå förlorade, och alla de som under lagen har syndat ska bli dömda av lagen. För de som hör lagen är inte rättfärdiga inför Gud, utan de som gör lagen ska bli rättfärdiga. För när hedningarna som inte har lagen, av naturen gör vad lagen säger, då är de sin egen lag trots att de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och deras tankar, som sinsemellan anklagar eller också försvarar dem, på den dagen när Gud ska döma det som är fördolt hos människorna genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium."

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad händer med människor som aldrig har en chans att höra om Jesus kommer Gud fördöma en person som aldrig har hört talas om honom?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries