settings icon
share icon
Fråga

Är evig säkerhet" en licens "att synda?

Svar


Det vanligaste invändning mot läran om evig säkerhet är att det förmodligen tillåter människor att leva på vilket sätt de vill och ändå bli frälsta. Medan detta kan vara tekniskt sant, är det inte sant i verkligheten. En person som verkligen har räddats av Jesus Kristus kommer inte att leva ett liv som kännetecknas av kontinuerlig och uppsåtlig synd. Vi måste skilja mellan hur en kristen bör leva och vad en person måste göra för att frälsas.

Bibeln är tydlig att frälsningen är av nåd genom tron på Jesus Kristus (Joh 3:16; Ef 2:8-9; Joh 14:6). I det ögonblick en person verkligen tror på Jesus Kristus, är han eller hon räddad och trygg i sin frälsning. Frälsningen är inte vunnen genom tro, men sedan underhållen av verk. Aposteln Paulus behandlar denna fråga i Galaterbrevet 3:3 när han frågar, "Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, ska ni nu sluta i köttet?" Om vi är frälsta genom tron, underhålls vår frälsning också och säkras genom tron. Vi kan inte förtjäna vår egen frälsning. Därför kan vi inte heller tjäna upprätthållandet av vår frälsning. Det är Gud som underhåller vår frälsning (Judas 24). Det är Guds hand som håller oss fast i hans grepp (Joh 10:28-29). Det är Guds kärlek som ingenting kan skilja oss från (Rom 8:38-39).

Alla förnekanden av evig säkerhet är i sitt väsen, en tro på att vi måste behålla vår egen frälsning genom våra egna goda gärningar och ansträngningar. Detta är helt i motsats till frälsning genom nåd. Vi räddas på grund av Kristi meriter, inte våra egna (Rom 4:3-8). Att påstå att vi måste lyda Guds ord eller leva ett gudfruktigt liv för att upprätthålla vår frälsning säger att Jesu död inte var tillräcklig för att betala straffet för våra synder. Jesu död var helt tillräcklig för att betala för alla våra synder i dåtid, nutid och framtid, före frälsning och efter frälsning (Rom 5:8; 1 Kor 15:3; 2 Kor 5:21).

Betyder detta att en kristen kan leva på vilket sätt han vill och ändå bli frälst? Detta är i huvudsak en hypotetisk fråga, eftersom Bibeln klargör att en sann kristen inte kommer att leva "något sätt han vill".

Kristna är nya skapelser (2 Kor 5:17). Kristna visar Andens frukt (Gal 5:22-23), agerar inte pga. köttet (Gal 5:19-21). Första Johannesbrevet 3:6-9 anger tydligt att en sann kristen inte kommer att leva i ständig synd. Som svar på anklagelsen att nåden främjar synd, förklarade aposteln Paulus: "Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?" (Rom 6:1-2).

Evig säkerhet är inte en licens för att synda. Snarare är det tryggheten att veta att Guds kärlek är garanterad för dem som litar på Kristus. Att veta och förstå Guds oerhörda frälsningsgåva åstadkommer motsatsen till att ge en licens för att synda. Hur kan någon som vet priset Jesus Kristus betalade för oss gå med på att leva ett liv i synd (Rom 6:15-23)? Hur kan någon som förstår Guds ovillkorliga och garanterade kärlek till dem som tror, ta den kärlek och kasta tillbaka den i Guds ansikte? En sådan person visar inte att den eviga säkerheten har gett honom tillstånd att synda, utan snarare att han eller hon inte har riktigt upplevt frälsning genom Jesus Kristus. "Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte,"(1 Joh 3:6).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är evig säkerhet" en licens "att synda?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries