settings icon
share icon
Fråga

Hur fungerar Guds suveränitet och människans fria vilja tillsammans i frälsningen?

Svar


Det är omöjligt för oss att till fullo förstå förhållandet mellan Guds suveränitet och människans fria vilja och ansvar. Endast Gud vet precis hur dessa samverkar i hans frälsningsplan. Med denna doktrin, förmodligen mer än med någon annan, är det ytterst viktigt att erkänna vår oförmåga att till fullo förstå Guds natur och vårt förhållande till honom. Att gå för långt åt endera sidan resulterar i en förvrängd förståelse av frälsning.

Skriften är tydlig att Gud vet vem som kommer att räddas (Romarbrevet 8:29; 1 Petrusbrevet 1:2). Efesierbrevet 1:4 berättar att Gud valde oss "före världens skapelse". Bibeln beskriver upprepade gånger troende som "utvalda" (Romarbrevet 8:33; 11: 5, Efesierbrevet 1:11; Kolosserbrevet 3:12; 1 Thessalonikerbrevet 1:4; 1 Petrusbrevet 1:2, 2:9; Matteus 24:22, 31; Markus 13:20, 27; Romarbrevet 11:7; 1 Timoteusbrevet 5:21; 2 Timoteusbrevet 2:10; Titusbrevet 1:1; 1 Petrusbrevet 1:1). Det faktum att troende är förutbestämda (Romarbrevet 8:29-30; Efesierbrevet 1:5, 11) och utvalda för frälsning (Romarbrevet 9:11, 11:28; 2 Petrusbrevet 1:10) är tydligt.

Bibeln säger också att vi är ansvariga för att ta emot Kristus som Frälsare – allt vi behöver göra är att tro på Jesus Kristus och vi kommer att räddas (Johannes 3:16; Romarbrevet 10:9-10). Gud vet vem som kommer att räddas, Gud väljer vem som kommer att räddas, och vi måste välja att tro på Kristus för att bli frälsta. Hur dessa tre omständigheter fungerar tillsammans är omöjligt för ett ändligt sinne att förstå (Romarbrevet 11:33-36). Vårt ansvar är att ta evangeliet till hela världen (Matteus 28:18-20; Apostlagärningarna 1:8). Vi bör överlåta förkunskap, utval och predestination åt Gud och helt enkelt vara lydiga genom att dela med oss av evangeliet.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur fungerar Guds suveränitet och människans fria vilja tillsammans i frälsningen?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries