Vprašanja o stvarjenju


Kaj pravi Sveto pismo o stvarjenju oz. evoluciji?

Ali si vera v Boga in znanost nasprotujeta?

Kaj je teorija o inteligentnem načrtu?

Koliko je stara zemlja?

Ali je bil Noetov potop globalen ali lokalen?

Zakaj je Bog postavil drevo spoznanja dobrega in hudega v edenski vrt?

Kaj pravi o dinozavrih Sveto pismo? So v Svetem pismu omenjeni dinozavri?

Ali Prva Mojzesova knjiga, 1. poglavje pomeni dobesedno 24-urne dneve?

Kaj pravi Sveto pismo o jamskih ljudeh, prazgodovinskih ljudeh, neandertalcih?

Zakaj obstajata dva različna zapisa o stvarjenju v Prvi Mojzesovi knjigi, 1. in 2. poglavju?

Ali je kreacionizem znanstven?

Kaj je teorija vrzeli? Ali se je kaj zgodilo med Prvo Mojzesovo knjigo 1,1 in 1,2?

Kaj je teistična evolucija?


Povratek na slovensko domačo stran
Vprašanja o stvarjenju