settings icon
share icon
Vprašanje

Zakaj obstajata dva različna zapisa o stvarjenju v Prvi Mojzesovi knjigi, 1. in 2. poglavju?

Odgovor


Prva Mojzesova knjiga 1,1 pravi: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.« Kasneje, v Prvi Mojzesovi knjigi 2,4, se zdi, kot da se začne druga, drugačna zgodba o stvarjenju. Ideja o dveh nasprotujočih si zapisih o stvarjenju je pogosta napačna razlaga teh dveh odlomkov, ki pa dejansko opisujeta isti dogodek stvarjenja. Ni tako, da se ne bi strinjala o vrstnem redu stvari, ki so bile ustvarjene, in si ne nasprotujeta. Prva Mojzesova knjiga 1 opisuje »šest dni stvarjenja« (in sedmi dan počitka), Prva Mojzesova knjiga 2 pa pokriva samo en dan tedna stvarjenja – šesti dan v več podrobnostih – in si med seboj ne nasprotujeta.

V Prvi Mojzesovi knjigi 2 se Mojzes vrne v časovnem zaporedju na šesti dan, ko je Bog ustvaril človeka. V prvem poglavju Mojzes, pisec Prve Mojzesove knjige, predstavi stvarjenje človeka kot vrhunec ali višek stvarstva. V drugem poglavju pa bolj podrobno spregovori o stvarjenju človeka.

Obstajata dve primarni trditvi o nasprotovanju med 1. in 2. poglavjem Prve Mojzesove knjige. Prva je o rastlinskem življenju. V Prvi Mojzesovi knjigi 1,11 piše, da je Bog tretji dan ustvaril rastlinstvo. V Prvi Mojzesovi knjigi 2,5 pa piše, da pred stvaritvijo človeka »še ni bilo nobenega poljskega grmičja na zemlji in trava še ni rastla na polju, kajti GOSPOD Bog še ni pošiljal dežja na zemljo in ni še bilo človeka, da bi polje obdeloval.« Kaj je torej res? Ali je Bog ustvaril rastlinstvo tretji dan, preden je ustvaril človeka (Prva Mojzesova knjiga 1), ali po tem, ko je ustvaril človeka (Prva Mojzesova knjiga 2)? Hebrejski besedi za »rastlinstvo« se v teh dveh odlomkih razlikujeta. Prva Mojzesova knjiga 1,11 uporablja izraz, ki se nanaša na rastlinstvo na splošno. Prva Mojzesova knjiga 2,5 uporablja bolj specifičen izraz, ki se nanaša na kmetijstvo in rastlinstvo, ki potrebuje obdelovanje, to je osebo, ki skrbi zanj, vrtnarja. Odlomka si ne nasprotujeta. Prva Mojzesova knjiga 1,11 govori, da je Bog ustvaril rastlinstvo, Prva Mojzesova knjiga 2,5 pa govori, da Bog ni dal rasti »obdelovalnemu« rastlinstvu, dokler ni ustvaril človeka.

Druga trditev o nasprotujočih se odlomkih se nanaša na živalsko življenje. Prva Mojzesova knjiga 1,24–25 opisuje, da je Bog živali ustvaril šesti dan, preden je ustvaril človeka. Zdi se, da nekateri prevodi Prve Mojzesove knjige 2,19 opisujejo, da je Bog ustvaril živali, potem ko je ustvaril človeka. Vendar dober in verjeten prevod Prve Mojzesove knjige 2,19 pravi: »GOSPOD Bog je izoblikoval iz zemlje vse živali na polju in vse ptice pod nebom ter jih pripeljal k človeku, da bi videl, kakšna imena jim bo dal, in da bi vsako živo bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal človek.« Chraskov prevod piše: »Kajti GOSPOD Bog je bil upodobil iz prsti vse živali …«. Besedilo ne pravi, da je Bog ustvaril človeka, da je potem ustvaril živali in potem pripeljal živali k človeku. Pač pa besedilo pravi: »GOSPOD Bog je [že] izoblikoval iz zemlje vse živali ...« Tukaj ni nič nasprotujočega. Šesti dan je Bog ustvaril živali, potem je ustvaril človeka in potem je pripeljal živali k človeku, da bi jih ta poimenoval.

Ko upoštevamo dva vidika enega zapisa o stvarjenju v zgodovinsko-slovničnem kontekstu, vidimo, da Bog opisuje splošno zaporedje stvarjenja v Prvi Mojzesovi knjigi 1, potem pa pojasni najpomembnejše podrobnosti šestega dne v Prvi Mojzesovi knjigi 2. Tukaj ni nič nasprotujočega, le običajno literarno orodje, da opisuje nek dogodek na splošno kot del splošne celote, potem pa ponovno specifično z več podrobnostmi kot središčno točko celote.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Zakaj obstajata dva različna zapisa o stvarjenju v Prvi Mojzesovi knjigi, 1. in 2. poglavju?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries