settings icon
share icon

Usi le faafofoga i le faaliliuga faa-Samoa o le www.GotQuestions.org!

O Tali i fesili o le Tusi Paia

E faamalulu atu, ae e le o mafai i le taimi nei ona talia ni fesili tuuina mai i le gagana Samoa. A mafai ona e tusitusi pe faitau le gagana Peretania, e mafai ona tuuina mai au fesili i le - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

O loo lisiina i lalo itulau ua uma ona faaliliu i le gagana Samoa:O le Tala Lelei

Pe faapefea ona ou maua le ola e faavavau?

E faapefea ona ou taliaina le faamagaloga a le Atua mo a’u?

O a ia tulafaono faaleagaga e fa?

O le a le uiga o le Kerisiano ua fanaufouina?

Pe faapefea ona tonu le ma va ma le Atua?

Ua na o Iesu ea le ala i le Lagi?

A ou oti, e iai se ala e mafai ona ou mautinoa ai ua ou sao i le Lagi?

Pe iai ea se ola i talaatu o le oti?

O le a le uiga o le taliaina o Iesu e avea ma ou Faaola?

O a tonu fuafuaga o le faaolataga?

O le a le talitonuga moni mo a'u?

O le a lea Ala Roma e taunu’u i le faaolataga?

O le a le tatalo a le tagata agasala?

O a uiga o le tagata Kerisiano moni?

O lea ua ou talia Iesu ma faatuatua ia te Ia...O le a le isi mea e tatau ona ou faia?O fesili taua

O soifua le Atua? O a ni mea e iloa ai o loo soifua le Atua?

O ai ea Iesu Keriso?

O Iesu o le Atua lava lea? Sa ta'utino ea Iesu o Ia o le Atua?

O a uiga o le Atua? E faapefea le Atua?

E moni ea le Atua? E faapefea ona ou iloa e moni le Atua?

E moni o le Tusi Paia o le Upu a le Atua?

O le a le faa-Kerisianoina a o le a foi le talitonuga a le Kerisiano?

O le a le uiga o lenei olaga?

E tatau ea i Kerisiano ona usiusitai i tulafono o loo tusia i le Feagaiga Tuai?

E talafeagai ea le itu Atua o Keriso ma le aoaoga a le Tusi Paia?

E ala mai ea le faaolataga i le faatuatua, pe ala mai i le faatuatua ua faaopoopo iai ma galuega?

E faapefea ona ou mautinoa le finagalo o le Atua mo lo'u olaga? O le a le aoaoga a le Tusi Paia ou te malamalama lelei ai i le finagalo o le Atua?

E faapefea ona ou manumalo i le agasala i lo'u olaga Kerisiano?

O ai le Agaga Paia?

Aisea ua le pule ai i le ola?O Fesili e masani ona fesiligia e tagata

A faaolaina ua faaolaina ai lava?

O le a le mea e soso'o ma le oti?

E tutusa le aoaoga a le Tusi Paia ma le mataupu o le Faamautuina e faavavau?

O le a le vaaiga a le Kerisiano i le ua pule i lona ola? O le a le aoaoga a le Tusi Paia i lea mea?

O le a le aoaoga a le Tusi Paia i le Tolutasi Paia?

O le a le taua o le papatisoga o le Kerisiano?

O le a le a'oa'oga a le Tusi Paia i feusua'iga ua faia ae le'i faaipoipo; o feusua'iga i fafo atu o le faaipoipoga?

O le a le aoaoga a le Tusi Paia i le inu 'ava poo le uaina? O se agasala le inu 'ava o le Kerisiano?

E tatau ea ona galulue fafine i tofiga faafaifeau / folafola?

O le a le aoaoga a le Tusi Paia i le taina o tatau / tutuiina o le tino?

Pe mata e o manu lalata / manu vaefa i le Lagi? E iai ni agaga o manu lalata / manu vaefa?

O le a le aoaoga a le Tusi Paia i le fefaaipoipoa'i o tagata o atunu'u ese?

O le a le aoaoga a le Tusi Paia e uiga i le pele tupe? O le agasala ea le pele tupe?

O le a le talitonuga a le Tusi Paia i le sefulua'i?

O le a le aoaoga a le Tusi Paia i le faate'aina o le ava ma le toe faaipoipo?

O fea sa iai Iesu i le va o aso e tolu mai Lona maliu seia o'o i Lona toe tu?

O le a le meaalofa o le tautala i se gagana ese?

O ai le ava a Kaino?

O le a le aoaoga a le Tusi Paia i feusua'iga o loo faia i le va o tamaloloa i tamaloloa ma fafine i fafine? E agasala i latou o loo faia tulaga faapenei?

O le pule i le tino e faamalie ai le tu'inanau -- o se agasala lea i le Tusi Paia?O Tali i fesili o le Tusi Paia
© Copyright Got Questions Ministries