settings icon
share icon
Fesili

O le a le aoaoga a le Tusi Paia i le Tolutasi Paia?

Tali


O le mea e sili ona faigata i le talitonuga faale Kerisiano lea, e leai se auala e atoatoa ona faamatalaina ai. O le Tolutasi Paia o se talitonuga e le gata ina le mafai e se tagata ola ona malamalama atoatoa iai, ae e le atoatoa foi lona talatalaina. E matua silisili le Atua nai lo i tatou, o le mea foi lea tatou te le mafaia ai ona faamatalaina pe malamalama atoatoa ia te Ia. O loo aoaoina e le Tusi Paia o le Atua o le Tama, o Iesu o le Atua, ma o le Agaga Paia o le Atua. O loo aoao foi e le Tusi Paia e tasi lava le Atua. Ae e tusa pe malamalama i tatou i nai isi tulaga o le va fealoa'i o le isi Peresona i le isi Peresona o le Tolutasi Paia, o le mea moni lava, e le o mafai e o tatou mafaufau faaletino ona malamalama atoatoa iai. Ae peita'i, e le faapea la o loo iai se mea e ta'useseina ai lea tulaga pe faapea e le o sapaia e aoaoga a le Tusi Paia.

Ia tuu pea i manatu a o talanoaina lenei mataupu, o le upu "Tolutasi" e le o tusia i le Upu. O se upu lenei e na o se taumafaiga e faamatala ai le Atua Tolutasi, o le mea moni lava e Toatolu Ona Peresona o loo soifua i le taimi lava e tasi, a o nei foi Peresona tumau e faavavau o le Atua lava lea. Ia malamalama lelei i tatou e le o faapea atu o loo soifua ni Atua e toatolu. O le Tolutasi Paia o le Atua e toaTasi ae tolu Ona Peresona mavaevae. E le o iai se afaina o le faaaogaina o le upu "Tolutasi" e tusa pe le o tusia lea upu i le Tusi Paia. E ala puupuu foi le ta'ua o le "Tolutasi Paia" nai lo le faapea "e 3 Peresona o le Atua o loo soifua e faavavau." Afai e iai se faafitauli o lea mea ia te oe, iloilo lelei la le tulaga lea: o le upu 'Auga Tama' e le o faaaogaina foi i le Tusi Paia. Ae ui i lea, ua tatou iloa o loo iai Auga Tama i le Tusi Paia. O Aperaamo o le Auga Tama o Iakopo. Ia 'aua lava la ne'i avea le "Tolutasi Paia" ma faaupuga e te tausuai ai. Ia sili ona faatauaina le tulaga faapea ua iai se FAAMAONIGA o le mau o le "Tolutasi Paia" i aoaoga a le Upu. O lea la ua manino atu se fa'afeiloa'iga o lea manatu, ae o le 'a alo loa mo se talanoaga e uiga i le Tolutasi Paia.

1) E tasi lava le Atua: Teuteronome 6:4; I Korinito 8:4; Kalatia 3:20; I Timoteo 2:5.

2) O le Tolu-tasi e tolu ona Peresona: Kenese 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Isaia 6:8; 48:16; 61:1; Mataio 3:16-17; 28:19; 2 Korinito 13:14. I tusitusiga a le Feagaiga Tuai, e fesoasoani le iai o sina lou malamalamaga i le gagana Eperu. I le Kenese 1:1, o le suafa o le Atua o o loo faaaogaina o le "Elohim" ma e le na o le toatasi o loo faasino iai. I le Kenese 1:26; 3:22; 11:7 ma le Isaia 6:8, e le na o se toatasi foi o loo faasino iai. Tatou te le tuufesili i le faaaogaina o "Elohim" aua o loo manino mai lava le upu "tatou". I le gagana fa'a Peretania, e na o le lua lava faapupulaga ua faaaogaina, o le toatasi poo le toatele. I le gagana Eperu, e tolu tulaga o loo faaaogaina: o le toatasi, toalua, ma le toatele. O le uiga o le toalua, e na o le to'alua lava. I le gagana Eperu, o loo faaaogaina ai le toalua mo mea uma e iai lona pea e pei o mata, o taliga ma lima. O le upu Eperu o le "Elohim" ma le upu "tatou" e faamaonia ai le toatele - e sili atu nai lo le toalua - ma o loo fa'asino tonu lava i le toatolu (Tama, Alo, Agaga Paia).

I le Isaia 48:16 ma le 61:1, o loo fetalai ai le Atalii ma o loo faasino i le Tama ma le Agaga Paia. Tago e faatusa le Isaia 61:1 ma le Luka 4:14-19 e te mautinoa ai iina o loo fetalai le Atalii. O loo faamatalaina i le Mataio 3:16-17 le papatisoina o Iesu. O loo vaaia ai iina le Atua le Agaga Paia ua afio ifo i luga o le Atua le Alo a o le Atua le Tama o loo fetalai ona o Lana Pele, o Lona Alo. I le Mataio 28:19 ma le 2 Korinito 13:14 e te maua ai niisi faata'ita'iga o Peresona eseese o le Tolutasi Paia.

3) E iai eseesega o peresona taitasi o le Tolutasi Paia o loo faamatalaina i vaega eseese o le Upu: I le Feagaiga Tuai, o le "ALII" e iai lona eseesega mai le "Alii" (Kenese 19:24; Hosea 1;4). O le "ALII' e iai lona "Alo" (Salamo 2:7, 12; Faataoto 30:2-4). E iai foi le eseesega o le Agaga mai le "ALII" (Numera 27:18) e pei o lona eseesega mai le "Atua" (Salamo 51:10-12). E ese foi le Atua le Alo mai le Atua le Tama (Salamo 45:6-7; Eperu 1:8-9). I le Feagaiga Fou i le Ioane 14:16-17, o loo talanoa atu ai Iesu i le Tama ina ia auina mai le Fesoasoani, o le Agaga Paia. E ta'u mai ai iina o loo faavasega lelei e Iesu Ana galuega mai galuega a le Tama faapea foi ma le Agaga Paia. Manatu lelei foi i tusitusiga a le Tala Lelei o loo talanoa atu ai Iesu i le Tama. Pe mata o loo talanoa o Ia ia te Ia lava? E leai. Na Ia talanoa i le tasi Peresona o le Tolutasi Paia - le Tama.

4) O totino taitoatasi o le Tolutasi Paia, o le Atua: O le Atua le Tama: Ioane 6:27; Roma 1;7; I Peteru 1;2. O le Atua le Alo: Ioane 1;1, 14; Roma 9:5; Kolose 2:9; Eperu 1:8; I Ioane 5;20. O le Atua le Agaga Paia: Galuega 5:3-4; I Korinito 3:16 (O Le o loo nofo i totonu ia i tatou o le Agaga Paia - Roma 8:9; Ioane 14:16-17; Galuega 2:1-4).

5) O le va fealoa'i o Peresona o le Tolutasi Paia: O loo faaalia mai i le Upu e faapea o le Agaga Paia e faatonuina e le Tama ma le Alo, a o le Alo e usiusita'i i le Tama. O se va fealoa'i lea i totonu lava ia te i latou, ma e le faaitiitia ai le mamalu o Peresona taitasi o le Tolutasi Paia. O se tulaga faigofie lava lea ae e tele ina le malamalama ai le toatele i le Atua ona e le o Ia o se tagata. Vaavaai i Tusi nei e uiga i le Alo: Luka 22:42; Ioane 5;36; ioane 20:21; I Ioane 4:14. Vaavaai i Tusi nei e uiga i le Agaga Paia: Ioane 14:16; 14:26; 15:26; 16;7 ae maise o le Ioane 16:13-14.

6) O le galuega a totino taitasi o le Tolutasi Paia: O le Tama o le pogai sili lea o: 1) le lalolagi atoa (I Korinito 8:6; Faaaliga 4:11; 2) faaaliga faaleagaga (Faaaliga 1:1); 3) le faaolataga (Ioane 3:16-170; ma le 4) galuega faaletino na faataunuuina e Iesu (Ioane 5;17; 14:10). O le Tama o le POGAI o nei mea uma.

O galuega uma nei e faataunuuina e le Tama e ala i le Atalii: 1) o le foafoaga ma le faagaoioiga o mea uma i le lalolagi ma le vanimonimo (I Korinito 8:6; Ioane 1:3; Kolose 1:16-17); 2) o faaaliga (Ioane 1:1; Mataio 11:27; Ioane 16:12-15; Faaaliga 1:1; ma le 3) o le faaolataga (2 Korinito 5:19; Mataio 1:21; Ioane 4:42). E faia e le Tama ia mea uma e ala i le Atalii, o Le na Ia auina mai.

O le Agaga Paia o Ia e auala mai ai galuega nei a le Tama: 1) o le foafoaga ma le faagaoioiga o mea uma i le lalolagi ma le vanimonimo (Kenese 1:2; Iopu 26:13; Salamo 104:30); 2) o faaaliga (Ioane 16:12-15; Efeso 3:5; 2 Peteru 1:21); 3) o le faaolataga (Ioane 3:6; Tito 3:5; I Peteeru 1:2); ma 4) galuega a Iesu (Isaia 61:1; Galuega 10:38). O lea, o le Tama ua Ia faia nei mea uma e ala i le mana o le Agaga Paia.

E leai lava ni faata'ita'iga lauiloa o le Tolutasi Paia o loo atoatoa lona faamatalaina. O le fuamoa (poo le 'apu) e le o atoatoa ai lava lona faamatalaina aua o le atigi, o le niuniu ma le lega o vaega uma o le fuamoa, ae e le o le fuamoa lava ia. O le Tama, le Alo ma le Agaga Paia e le o ni vaega o le Atua, aua o i latou ta'itasi o le Atua lava Ia. E tau tauane ai le faata'ita'iga e faia i le vai ae e iai lava lona vala aua e le mafai ona faamatala au'iliili ai le Tolutasi Paia. O le suavai, asu, ma le 'aisa e pogai mai i le vai. O le Atua, Alo, ma le Agaga Paia e le o ni fa'atusa o le Atua, o i latou taitoatasi, o le Atua lava Ia. O lea, a o iai ni nai faata'ita'iga e mafai ona faaataata mai ai le Tolutasi paia, ae e le atoatoa lava lona faamatalaina. O le Atua faaleagaga e le o mafaia ona faamatalaina Lona atoatoa. Ia tatou taumafai e 'aua ne'i vaai toto'a i le Tolutasi Paia, ae ia vaai i le mata'utia o le Atua ma le maoa'e o Lona lava natura faaleagaga nai lo tatou. " Aue! le loloto o le tamaoaiga o le poto atoa ma le silafaga a le Atua. E le masuesueina ana faamasinoga; e le mafai foi ona iloa ona ala. Aua o ai ea se ua iloa le finagalo o le Alii? Po o ai foi se ua pulega faatasi ma ia?" (Roma 11:33,34).

EnglishToe taga'i i le itulau ua faaliliuina i le gagana Samoa

O le a le aoaoga a le Tusi Paia i le Tolutasi Paia?
© Copyright Got Questions Ministries