settings icon
share icon
Fesili

O a uiga o le tagata Kerisiano moni?

Tali


O loo tusia i le lomifefiloi a Webster le uiga o le upu Kerisiano, "O le tagata ua talitonu ia Iesu o Ia o le Keriso ma ua mulimuli i Ana aoaoga." E pei o le tele o mau faaliliuga i nei ona po, e fai lava sina vala o lea famatalaga ma le uiga moni o le upu "Kerisiano" o loo faamatalaina i le Tusi Paia.

E fa'atolu ona tusia le upu Kerisiano i le Feagaiga Fou (Galuega 11:26; Galuega 26:28; I Peteru 4:16). Sa mua'i valaauina so'o o Iesu Keriso o "Kerisiano" i Anetioka (Galuega 11:26) ina ua vaaia e tagata se faata'ita'iga o Keriso i a latou amioga, o a latou mea e fai, ae maise foi o la latou tautala. Sa faaaogaina e tagata e le'i faaolaina lea upu i Anetioka, e faifai ai i le 'au Kerisiano. O le uiga moni la o lea upu, o le ua iai i le "vaega a Keriso" po'o le ua "mulimuli ia Keriso," e tali tutusa lava ma tusitusiga a Webster i le lomifefiloi.

Ae e faanoanoa lava foi. aua e o'o mai lava i lenei taimi ua le na o se ua fanaufouina ma mulimuli ia Iesu Keriso e faaaoga iai lea upu, ae ua ave i soo se tagata lotu po'o se tasi foi ua iloga lana amio lelei. E fai sina tele o tagata e le faatuatua ma talitonu ia Keriso o loo ta'ua o Kerisiano ona o loo lolotu ma nonofo foi i se nuu ua "faa Kerisianoina". Ae o le mea moni lava, e le ta'ua oe o se Kerisiano ina ua e lotu, auauna foi i e matitiva, pe ta'ua foi oe o se tagata lelei . E pei ona fai mai se tasi evagelia, "E tusa pe e te lotu e le faia ai lava oe ma Kerisiano; e pei lava o se tasi ua alu i le fale taavale, e le ta'ua ai o ia o se taavale." E tusa po ua fai oe ma totino o se Ekalesia ma ua le misi i ni sauniga, pe foa'i foi au tupe i galuega a le lotu, ia e mautinoa lelei e le mafai e mea uma na ona ta'ua ai oe o se Kerisiano.

O galuega lelei foi tatou te faia e le taliaina ai lava i tatou e le Atua e pei ona a'oa'o mai i le Tusi Paia. Fai mai Tito e 3:5, "E le ona o galuega o i le amiotonu sa tatou faia, a e tusa ma lona lava alofa i le faataeleina i le toefuataiina ma le faafouina e le Agaga Paia." O lea la, o le Kerisiano o le tagata ua toe fanaufouina i le Atua (Ioane 3:3; Ioane 3:7; I Peteru 1:23) ma ua faatuatua ma talitonu ia Iesu Keriso. O loo ta'ua i le Efeso e 2:8, "Aua o le alofa tunoa ua faaolaina ai outou i le faatuatua; e le mai ia te outou foi lea, a o le mea ua foaiina mai e le Atua." O le Kerisiano moni o se ua salamo i ana agasala ma tuu tasi atu lona faatuatua ma lona talitonuga ia Iesu Keriso e toatasi. O lona faatuatuaga foi e le o le mulimuli lea i se talitonuga poo ni amio lelei, poo se lisi foi o mea e tatau pe le tatau foi ona faia.

O le Kerisiano moni o se tagata ua tuuina lona faatuatua ma lona talitonuga atoa i le tagata o Iesu Keriso ma le mea moni na maliu ai o Ia i le satauro o le totogiina lea o le tau o a tatou agasala, ma ua Ia toe tu manumalo mai i le oti i le aso tolu, ua maua ai e i latou o e talitonu, le ola e faavavau. Fai mai Ioane 1:12: "A o i latou uma e na talia o Ia, ma faatuatua i lona suafa, na ia avatu i ai o lea manuia, ia avea i latou ma fanau a le Atua." O le Kerisiano moni ua avea lava ia ma fanau a le Atua, o le totino moni o le aiga o le Atua, ma o le ua maua le ola fou ia Keriso. O le faailoga o le Kerisiano moni o lona alofa i tagata ma lona usiusita'i i le Upu a le Atua (I Ioane 2:4; I Ioane 2:10).

Ua fai sau filifiliga ma'oti mo Keriso ina ua e faitau malamalama i itulau nei? Afai o lea, asiasi i le "Ua ou talia Iesu i le Aso lenei" o loo iai i lalo.

EnglishToe taga'i i le itulau ua faaliliuina i le gagana Samoa

O a uiga o le tagata Kerisiano moni?
© Copyright Got Questions Ministries