settings icon
share icon
Fesili

O le a le talitonuga a le Tusi Paia i le sefulua'i?

Tali


O le sefulua'i o se mataupu o loo tauivi ma le tele o Kerisiano. I totonu foi o le tele o ekalesia, ua faasilia ma faaopoopoina i luga atu le taua o le mataupu o le sefulua'i. Ae i le taimi lava foi e tasi, e toatele Kerisiano ua le manana'o e gaua'i i lapata'iga a le Tusi Paia e faatatau i le faiga lea o lafoga i le Alii. O le sefulu'ai ma le foa'i ua avea ma faaatoaga o le olioli, o se faamanuiaga foi. Ae o se faanoanoaga, ona o le tele o taimi e le o le tulaga lea ua o'o iai le tele o ekalesia i nei ona po.

O le sefulua'i o se a'oa'oga ua leva mai le Feagaiga Tuai. O le sefulua'i o se vaega o le tulafono na faatonuina ai Isaraelu ina ia avatuina le 10% (sefulu pasene) o mea uma sa galulue ai o latou lima ina ia ola ma atina'e ai le Fale Fetafa'i / Malumalu (Levitiko 27:30; Numera 18:26; Teuteronome 14:24; 2 Nofoaiga a Tupu 31:5). O le malamalamaga o niisi fai mai o le sefulua'i mai le Feagaiga Tuai o se metotia o faiga-taulaga ina ia faafeiloa'i ai mana'oga o faitaulaga ma le 'au Sa Levi o loo faia taulaga. E leai se faatonuga a le Feagaiga Fou, poo se faamanatu mai foi ina ia nonofo Kerisiano i lalo o se tulafono e uiga i le sefulua'i. Ua aoaoina e Paulo i tagata talitonu ina ia taitasi ma tuu ane ni ana mea ua maua ina ia faia ai ni aotelega mo le ekalesia (I Korinito 16:1-2).

O le Feagaiga Fou e le o faatonuina mai ai se vaega faapitoa o le totogi e tuu ese, ae o loo faatonu mai ia "faatatau i ana mea ua teu" (I Korinito 16:2). O le Ekalesia Kerisiano ua tuueseina le 10 pasene mai le sefulua'i o loo ta'ua i le Feagaiga Tuai ma ua faaopoopoina e tusa o se "faatonuga" mo Kerisiano i a latou taulaga. E ui ina e le o ta'u manino mai i le Feagaiga Fou se alaga tupe patino po'o se pasene foi e tatau ona ave, ae o loo talanoa mai i le taua ma le aoga o le foa'i. E tatau ona latou foai e tusa ma le mea ua mafai, "ia faatatau i mea ua teuina mo lona manuia." O lona uiga, o niisi taimi ua sili atu lana foai nai lo le sefulua'i, a o niisi foi taimi ua itiiti ifo nai lo le sefulua'i. E faatatau uma lava i le malosi o le Kerisiano ma le mana'oga o le ekalesia. Ia saili ma tatalo e le aunoa Kerisiano taitasi ina ia aumai le atamai o le Atua na te iloa ai ona faia o lana vaega o le sefulua'i ae pe fia foi le aofa'iga o lana lava foa'i (Iakopo 1:5). Ia ta'itasi ma foai e pei ona filifili i lona loto, 'aua ma le tiga, 'aua foi ma le faatauanauina; aua e alofa le Atua i le ua foai ma le loto malie" (2 Korinito 9:7).

EnglishToe taga'i i le itulau ua faaliliuina i le gagana Samoa

O le a le talitonuga a le Tusi Paia i le sefulua'i?
© Copyright Got Questions Ministries