settings icon
share icon
Fesili

O le a le meaalofa o le tautala i se gagana ese?

Tali


O le Aso Penetekoso, o le ulua'i taimi lea sa tautala ai niisi i gagana eseese e pei ona tusia i le Galuega 2:1-4. Sa o atu le 'au aposetolo ma fetufaa'i le Tala Lelei i le motu o tagata, ma tautala ia i latou i a latou lava gagana, "ua tatou faalogo atu ia te i latou o loo tautala mai i a tatou lava gagana i vavega o le Atua!" (Galuega 2:11). O le faaliliuga sa'o lava o le upu "laulaufaiva" i le fa'a Eleni o "gagana eseese." O lea, o le meaalofa o le laulaufaiva o le tautala lea i le gagana e le mailoa e le tagata lava ia, ae ina ia fa'afeiloa'i ai se mana'oga o se e tautala i lea lava gagana. I le I Korinito mataupu e 12 seia oo i le 14, o loo talanoaina ai e Paulo le mataupu o meaalofa fai vavega, ma e faapea lana tala, "A o lenei, le au uso e, afai ou te alu atu ia te outou ma tautala i gagana eseese, se a ea so'u aoga ia te outou, pe afai ou te le tautala i gagana eseese, se a ea so'u aoga ia te outou, pe afai ou te le tautala atu ia te outou i le faaaliga, po o le poto, po o le perofeta ane, po o le a'oa'o atu?" (I Korinito 14:6). A faatatau i le Aposetolo o Paulo, ma le maliliega i le gagana eseese o lo'o faamatalaina i le tusi o Galuega, ona tatou iloa ai lea iina le taua o le tautala i gagana eseese i le o loo faalogologo i le feau a le Atua i lana lava gagana, ae e le aoga i isi mau tagata - se'i vagana ua faaliliuina.

O le tagata o loo ua ia te ia le meaalofa o le faamatalaina o gagana eseese (I Korinito 12:30) e maua e ia le malamalamaga ina ua tautala se tasi i le gagana ese e tusa pe le iloa e ia le gagana o lo'o faaaogaina. O le faamatalaina le gagana ese na te mafaia ona faailoa atu le feau o loo aumaia i e o loo potopoto, ina ia malamalama i latou uma. "O lenei, o le tautala i le gagana ese, ina tatalo ia ina ia mafai ona faamatalaina e ia" (I Korinito 14:13). O le maoa'e ia o le fa'aiuga a Paulo e faatatau i gagana eseese e le faamatalaina, "A e peitai ou te loto ina ia ou tautala i le ekalesia i ni upu se lima ma lo'u mafaufau, ina ia ou a'oa'o atu i nisi, a e ou te le loto i ni upu se mano i se gagana ese" (I Korinito 14:19).

E aoga ea le meaalofa o le tautala i gagana eseese i ona po nei? I le I Korinito 13:8 o loo a'oa'oina ai le fa'aleaogaina o perofetaga, e ui lava ina o loo felata'i ma le faaleaogaina o le "atoatoaga" o loo ta'ua i le I Korinito 13:10. O niisi ua latou faasino i le eseesega o le gagana faaperotaga ma le poto "ua gata" faatasi ma le "faagataina" o le gagana ese e faamaonia ai le taunuuga o le "atoatoa". Atonu e mafai ona faapea, ae e le o faaali manino mai i ia tusitusiga. O niisi foi ua latou faasino i tusitusiga e pei o le Isaia 28:11 ma le Ioelu e 2:28-29 e sapaia ai le tautala i gagana ese o se faailoga o le o'o mai o le faamasinoga a le Atua. O le I Korinito 14:22 o loo faamatalaina mai ai le tautala i gagana eseese o le "faailoga mo e le talitonu." A tatou vaai i lea finauga, o le meaalofa o gagana eseese ua fai ma faailoga i tagata Iutaia e uiga i le faamasinoga a le Atua ia Isaraelu ina ua latou tuulafoa'iina Iesu Keriso o le Mesia. O lea la, i le taimi na faamasinoina ai e le Atua Isaraelu (faatasi ma le faatafunaina o Ierusalema e Roma i le Tausaga Alii e 70), o le meaalofa o le tautala i gagana ese ua uma le taimi na aoga ai. E tusa pe iai sina tulaga e moni ai lea talitonuga, ae o le mea e sili ua mua'i aoga le gagana eseese i lona faataunuuina ma e le faapea ua faatonuina mai ai lona fa'agataina. E le o ta'u manino mai e le Upu e faapea ua fa'amutaina le tautala i gagana eseese.

Ae i le taimi lava e tasi, afai o le meaalofa o le tautala i gagana ese o loo faaolaolaina pea i totonu o ekalesia i ona po nei, e tatau la ona faagaoioi e tusa ma le aoaoga a le Upu. Ua avea lea ma se gagana moni o loo iai ma le tomai (Korinito 14:10). E avea foi ma mafua'aga ua faalauteleina ai le Upu a le Atua ma se tagata o loo tautala i se gagana ese (Galuega 2:6-12). E talafeagai foi ma le folafolaga a le Atua na o'o mai e ala i le Aposetolo o Paulo, "Afai e tautala se tasi i le gagana ese, ia tautala se toalua, po o se toatolu e gata ai, ma ia feauai; ma ia faamatala e se tasi. A e afai e leai se na te faamatalaina, aua le tautala o ia i le ekalesia; a ia tautala o ia ia te ia ma le Atua." E faapea foi ona taualoaina ai le upu o loo i le I Korinito 14:33, "Aua o le Atua, e le o le Atua ia o le faasoesa, a o le filemu; faapei o i ekalesia uma o le 'au paia."

E matua mafai lelei e le Atua ona ave i se tagata le meaalofa o le tautala i gagana eseese e faaaupegaina ai o ia mo se fesoota'iga ma se tasi tagata e tautala i se gagana ese. E matua galue foi le Agaga Paia ma o loo Ia tufatufaina i tagata ia taitasi ma lana mea alofa faaleagaga (I Korinito 12:11). Se'i tepa tasi i le tele o galuega faamisionare e mafai ona faia pe afai e le tautuli ina ia a'oa'oina misionare i nei gagana, ae ia na ona tautala mai i tagata i a latou lava gagana. Ae peita'i, e le o faia e le Atua lea mea. O gagana eseese e le o tupu i nei ona po e pei ona o'o iai le Feagaiga Fou e tusa foi pe tele lava sona aoga. O le toatele o le 'au talitonu o loo faata'ita'iina le meaalofa o le tautala i gagana ese ae e le o faia e laina faatasi ma le Upu e pei ona ta'ua i luga. O le mea moni lava lea ua mafua ai ona faagataina le meaalofa o le tautala i gagana eseese, po'o ua le tele ona faaaogaina o lea meaalofa i fuafuaga a le Atua mo nei ona po.

O e o loo talitonu i le meaalofa o le tautala i gagana eseese e pei o le 'gagana tatalo" mo lona lava faaeaina, o loo faaaogaina le vaaiga o loo tusia i le I Korinito 14:4 ma le 14:28 e faapea, "O le tautala ese e faamafanafana e ia ia te ia; a o le perofeta ane, e faamafanafana ia i le ekalesia." I le atoaga o le mataupu lena e 14, o loo faatauaina e Paulo le iai o se faamalamalamaga o gagana (faaliliuga); vaai foi i le 14:5-12. O loo fai mai Paulo i le fuaiupu lena e 4 e faapea, "Afai e te tautala i gagana ese e aunoa ma se faamatalaina, o loo e faamafanafanaina oe lava ia, ma e iai foi se lagona o isi e faapea ua e manatu lava oe e sili atu lou iloa i mea faaleagaga nai lo isi. Ae afai e te tautala i gagana eseese ma ua faamatalaina, ua e faamafanafanaina tagata uma lava. O le Feagaiga Fou e le o faatonu faapitoa mai ai le "tatalo i gagana eseese." O le Feagaiga Fou foi e le o tusia ai le mafua'aga e "tatalo ai i gagana eseese," pe faamatalaina mai se tagata o lo'o "tatalo i gagana eseese." E le gata i lea, afai o le "tatalo i gagana eseese" e aoga mo le tagata lava ia, pe le logolelei ea lea mea ia te i latou o e e le o iai le meaalofa o gagana esese ma ua latou le mafai foi ona faamalosi ia te i latou lava? O loo manino le I Korinito 12:29-30 ina o loo faapea e le iai i tagata uma lea meaalofa.

EnglishToe taga'i i le itulau ua faaliliuina i le gagana Samoa

O le a le meaalofa o le tautala i se gagana ese? E aoga mo ona po nei le meaalofa o le tautala i gagana eseese? Ae a le tatalo i gagana eseese?
© Copyright Got Questions Ministries