settings icon
share icon
Fesili

E faapefea ona ou manumalo i le agasala i lo'u olaga Kerisiano?

Tali


O loo talanoa mai le Tusi Paia e uiga i auupega nei ua ia i tatou ina ia faaaogaina e manumalo ai le Kerisiano i le olaga agasala:

(1) Ole Agaga Paia - O le tasi lea o mea alofa mai le Atua mo i tatou (Lana ekalesia) e ola manumalo ai le Kerisiano. Ua tuu faafeagai e le Atua galuega a le tino ma fua o le Agaga i le Kalatia 5:16-25. Ua valaauina i tatou ia savavali i la le Agaga. "O tagata talitonu uma ua iai le Agaga Paia, ae o loo augani mai ia fuaiupu ina ia tatou savavali i la le Agaga, ma tuuina atu mea uma i Lana pule. O lona uiga o lou filifili lea e tuu atu 'lou seevae" i le Agaga Paia ina ia Ana musumusuina lou olaga ma e gauai iai ae le o le mulimuli i la le tino.

O le eseesega o le iai o le Agaga Paia i le olaga o le tagata talitonu o loo faataitaiina mai i le olaga o Peteru, o le na faafiti faatolu ia Iesu ae le'i oo ina faatumuina o ia i le Agaga Paia, ma o lea tala na ia faia ina ua mae'a lana ta'utinoga na te mulimuli ia Keriso e oo i le oti. Ae ina ua uma ona faatumuina o Ia, ua ia tautala faalautele atu ma le malosi i tagata Iutaia i le Aso Penetekoso e uiga i le Faaola.

E savali le tagata i le Agaga ma ia taumafai ina ia 'aua ne'i "tuua se ufi" i gaoioiga a le Agaga ("faa'ono'ono i le Agaga" e pei ona tautalagia i le I Tesalonia 5:19) ae ia saili le faatumuliaina i le Agaga (Efeso 5:18-21). E faapefea ona faatumuina se tasi i le Agaga Paia? O le mea muamua lava, o le Atua Na te filifilia e pei lava ona faia i le Feagaiga Tuai. Na filifilia e Ia i le Feagaiga Tuai tagata taitasi atoa ma tulaga faapitoa, ma ua Ia faatumuina le ua filifilia mo le galuega ua Ia finagalo iai (Kenese 41:38; Esoto 31:3; Numera 24:2; I Samuelu 10:10, ma isi foi tusi). Ou te talitonu o loo iai se faamaoniga i le Efeso 5:18-21 ma le Kolose 3:16 e taua ai le filifilia e le Atua e o loo tumu i le Upu a le Atua aua e avea lava lea ma molimau i nei lava fuaiupu. Ua tatou taunuu nei i le vaega e sosoo ai.

(2) O le Upu a le Atua, le Tusi Paia - 2 Timoteo 3:16-17 ua ta'ua ai le auina mai e le Atua o Lana Upu e faaaupegaina ai i tatou mo galuega lelei uma. O loo aoa'i mai ai ia i tatou i le olaga e ao ona tatou ola ai ma mea tatou te talitonu ai, ua faaali mai foi ia i tatou pe afai e sese le ala o loo savalia, ae toe faafoisia i tatou i le ala tonu, ma fesoasoani ina ia tatou tumau ai. E pei ona tusia i le Eperu 4:12, o loo ola ma o loo matua galue le afioga a le Atua, o loo vaevae foi e oo lava i le vaevaeeseina o le loto ma le agaga, e faamasino foi i manatu ma filifiliga ua sili ona tupito i o tatou loto, e le mafaia e se malosiaga faaletino ona faatoilaloina. Ua talanoa mai le fai salamo e uiga i le mana o loo iai e fesuia'iina ai olaga e pei ona tusia i le Salamo 119:9,11,105 ma isi foi faitau. Sa ta'uina atu ia Iosua le ki e faatoilaloina ai lona fili (o se vaaiga foi lea mo i tatou e feagai ai ma taua faaleagaga) ia ana manatunatu iai i ao atoa ma po ma anaana iai. Na faia e ia lea mea, e oo lava i le taimi na le malamalama ai o ia i le upu a le Atua sa foliga ua le tala feagai ma lona aoaoga faalemalo, ae sa avea lava lona usiusita'i ma ala na manumalo ai le Nuu o le Atua i le taua.

O le upu lenei, e tele ina tatou le faatauaina ma ua manatu mama iai. E togitogi iai a tatou auaunaga ona tatou avea lea o a tatou Tusi Paia i le lotu, pe faitau na o ni nai fuaiupu e tapua'i ai i le amataga o se aso, ae tatou te le o taulotoina, manatunatu iai, faata'ita'i i o tatou olaga, ta'uta'u a tatou agasala o loo faaalia mai ai, ma vivii i le Atua mo mea alofa o loo ta'ua mai e lea Tusi mo i tatou. E tele ina tatou le taumafaina pe mana'omia le Upu po ua avea foi ma faalavelave ia te i tatou pe a tau atu i le Tusi Paia. E le gata i lea, ua tatou avea na o sina mea itiiti mo le ola faaleagaga pe a tatou o i le lotu (ae e le o lava le Upu e ola lelei ai ma avea i tatou ma Kerisiano alualu) pe na ona tatou aai foi i le tele o taimi ae le manatunatu atili iai ina ia lava lelei le uta e alualu lelei ai le ola faaleagaga.

E taua tele le fai ma au mea masani le aoaoina o le Upu a le Atua i aso uma ma ia faatauaina, ma tauloto fuaiupu o loo faamamafaina e le Agaga Paia i lou loto, ia faia lava lea ma au mea masani. Ou te faatoga atu foi ina ia amata ona e tusitusia (pe ta i le computer pe afai e vave lau tata) pe faamau i se 'api mea faapena. Ia fai ma au masani le faitau o le Upu seia oo ina ua e tusia i lalo se mea fou ua e maua. O la'u masani o le tusitusi lea o a'u tatalo i le Atua i taimi ou te aioi ai i Lana fesoasoani ina ia iloga se suiga i lo'u olaga e oo i mea o loo talanoa mai ai le Atua ia te a'u. O le Tusi Paia o le a'uupega lea a le Agaga e aoga mo o tatou olaga ma olaga o isi (Efeso 6:17), ma o se mea taua ma patino o ofu tau ua aumaia e le Atua tatou te tau ai soo se taua faaleagaga (Efeso 6:12-18)!

(3) Prayer - This is another essential resource that God has given. Again, it is a resource that Christians often give lip service to but make poor use of. We have prayer meetings, times of prayer, etc., but we do not find the use of it that the early church gives examples of (Acts 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, etc.). Paul repeatedly mentions how he prayed for those he ministered to. Nor do we, when we are by ourselves, use this great resource that is available to us. But God has given us wonderful promises concerning prayer (Matthew 7:7-11; Luke 18:1-8; John 6:23-27; 1 John 5:14-15, etc.). And again, Paul includes it in his passage on preparing for spiritual battle (Ephesians 6:18)! (3) Tatalo - O le isi lea auupega ua aumaia e le Atua. Ua ou toe fai atu, o se auupega e tele ina talanoa iai le 'au Kerisiano ae ua na o laugutu ae le o faaaogaina i lona atoatoa. E fai a tatou fono tatalo, taimi tatalo, ma isi mea faapena ae tatou te le o mauaina lona aoga e pei ona maua ma faata'ita'i mai e le ulua'i ekalesia (Galuega 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3, ma isi foi faitau). E tele o taimi o loo talanoa mai ai Paulo i ana talotaloga mo e na ia auauna iai. E le mafaia foi e i tatou, na o i tatou, ona faaaogaina lea auupega mata'utia ua faaavanoaina mo i tatou. A o le Alii ua Ia aumaia ni aoaoga ma folafolaga aoga e uiga i le tatalo (Mataio 7:7-11; Luka 18:1-8; Ioane 6:23-27; I Ioane 5:14-15, ma isi foi tusi). E toe fai atu foi, o loo aafia i isi lauga a Paulo lea auupega na te faaaogaina e sauniuni ai mo le taua faaleagaga (Efeso 6:18)!

O le a lona taua? Afai e te toe vaai ia Peteru, taula'i i upu a Keriso ia te ia i le Faatoaga o Ketesemane ae le'i faafitia o ia e Peteru. A o tatalo Iesu iina, o loo tulemoe Peteru. Ua fagufagu o ia e Iesu ma fai atu iai, "Mataala ma tatalo, ina ne'i oo mai le faaosoosoga: e mana'o iai le loto a o le tino ua vaivai" (Mataio 26:41). O oe foi, e pei lava o Peteru, ua mana'o e fai le mea sa'o ae ua leai se malosiaga. E mana'omia e i tatou le mulimuli i le faamalosi a le Atua ma ia saili pea, tu'itu'i pea, ole atu e le aunoa...ma o Ia lava Na te aumaia le malosi o loo tatou mana'omia (Mataia 7:7). Ae ia tatou avatu le tagata atoa e faaaogaina ai lea auupega, ae le na o laugutu ma upu e fai.

Ou te le o fai atu e iai se mea faalilolilo o iai i le tatalo. E leai. E mata'utia lava le Atua ia. O le tatalo e na ona faamanatu mai le leai o se tatou malosiaga ae ua na o le mana o le Atua e leai se mea e gata mai ai ma le tatou liliu atoatoa ia te Ia mo le malosi'aga e faia ai mea uma o loo Ia finagalo iai (e le o mea o loo manana'o tatou e fai) (I Ioane 5:14-15).

(4) O le Ekalesia - O le auupega mulimuli lea ma e fai foi sina le amanaiaina e i tatou. I le taimi na auina atu ai e Iesu Ona soo, na Ia auina i latou ta'itoalua. A tatou faitau i tala e uiga i malaga faamisionare o loo tusia i le Galuega, latou te le'i o atu ta'itasi, ae na ole ta'ito'alua i le vaega, pe sili atu foi. Ua fetalai Iesu o le mea e faatasitasi ai le to'alua poo le toatolu foi i Lona suafa, o loo iai faatasi ai ma Ia iina (Mataio 18:20). O loo Ia faatonuina i tatou ia 'aua ne'i tuua le o mai faatasi e pei o le masani a isi a ia faaaoga lea taimi e fefaamafanafanaa'i ai le tasi i le tasi i le alofa ma galuega lelei uma lava (Eperu 10:24-25).O loo Ia fetalai ia tatou ta'uta'u o tatou faaletonu, o le tasi i le tasi (Iakopo 5:16). I le sosia o le Upu i le Feagaiga Tuai, o loo ta'ua mai ai ia te i tatou le faama'aiina e le uamea le uamea, e faapei ona faama'ai e se tasi le olaga o lana uo (Faataoto 27:17) "ma o le maea sautuatolu e le faigofie ona motusia." O loo iai le malosiaga i fuainumera e to'atele.

O niisi ua ou iloa ua latou fesoota'i ma uso i la Keriso (poo tuafafine foi) e ala i le telefoni pe mafutafuta faatasi foi e fetufaa'i i tulaga o le latou savaliga faale Kerisiano, o taua o loo feagai ai, ma isi mea faapena; ma ua le gata ile tatalo o le tasi mo le tasi, ae ua faamalosi foi le tasi i le tasi ina ia faata'ita'i ona ola i tulaga o loo lapata'i mai ai le Upu a le Atua i a latou mafutaga, ma isi tulaga o le olaga.

E iai taimi e televavave mai ai suiga fou. O isi foi taimi, i isi tulaga o le olaga, e telegese le oo mai o ni suiga. Ae ua folafolaina mai e le Atua a o tatou faaaogaina Ana auupega, o Ia Na te FAIA le suiga i o tatou olaga. Ia tutumau ma le mautinoa e faamaoni lava o Ia i Ana folafolaga!

EnglishToe taga'i i le itulau ua faaliliuina i le gagana Samoa

E faapefea ona ou manumalo i le agasala i lo'u olaga Kerisiano?
© Copyright Got Questions Ministries