settings icon
share icon
Fesili

E tatau ea ona galulue fafine i tofiga faafaifeau / folafola? O le a le aʼoaʼoga a le Tusi Paia e uiga i le galuega a fafine i le galuega a le Atua?

Tali


Ou te manatu o se mataupu lea ua sili ona fe'ese'esea'i ai le toatele i totonu o ekalesia i ona po nei, o le tulaga lea i fafine o loo auauna e ala i tofiga faa faifeau / folafola i totonu o le galuega a le Atua. O se manatu la ua tula'i mai, e taua tele le le iloiloina o lea mataupu e fa'asagatau ai tane i fafine. O loo iai fafine e talitonu e le tatau ona auauna ni fafine i tofiga Faifeau ma o loo faatapula'aina e le Tusi Paia tulaga e galulue ai fafine -- ae o loo iai foi tane ua talitonu e mafai ona auauna fafine i tofiga folafola ma e le o faatapulaaina galuega a fafine i le galuega a le Atua. E le o se mataupu lea e faa'au'au i fafine. O le o se mataupu lea e faasagatau ai tane i fafine pe taʼuleaogaina ai se tasi. O le mataupu ina ia suʼesuʼe ma faamatala auʼiliili ai le aʼoaʼoga a le Tusi Paia.

E faapea le upu ua tusia i le I Timoteo 2:11-12, "Ia a'oa'oina le fafine, a ia le tautala o ia, ma ia usiusitai lava. Aua ou te le tuuina atu i se fafine ia a'oa'o atu, pe pule i le tane, a ia nofo faalologo lava." I totonu o le Ekalesia, ua tofitofiina e le Atua matata eseese i tane faapea ma fafine. O fuafuaga ia na faataʼatia mai le amataga i le taimi na faia ai e le Atua le uluaʼi tagata (I Timoteo 2:13) ma le ala na ofi mai ai le agasala i le lalolagi (2 Timoteo 2:14). O le Atua, e ala mai i tusitusiga a le Aposetolo o Paulo, o Ia lava ua faatapula'aina le auaunaga a fafine ina ia le aofia ai le faifeau, aua o loo aʼafia ai ma le folafolagaina o le upu, le aʼoaʼoina, atoa ma le pulea o tane.

E tele na'ua le "faasea" i le tuuina o fafine e galulue i le galuega a le Atua / poo fafine ua galulue i tofiga faifeau. O se faasea lauiloa o le faatapula'aina lea e Paulo o fafine ina ia 'aua ne'i a'oa'o, ae i le ulua'i seneturi o le tele ia o fafine ua a'oa'oina. Ae ui i lea, e le o ta'ua i le I Timoteo 2:11-14 se tulaga e tau i a'oa'oga faa falea'oga. Afai sa taulia tulaga o a'oa'oga e aiaina ai tofiga o le galuega a le Atua, e toatele la so'o o Iesu e le au. O lona lua o faasea lauiloa e faapea ua faatapula'aina e Paulo na o fafine o le Ekalesia i Efeso ina ia 'aua ne'i a'oa'o atu (o le I Timoteo sa tusia mo Timoteo, le faifeau o le Ekalesia i Efeso). O le nu'u o Efeso sa lauiloa ona o le malumalu o Tiana, le atua fafine o Eleni / faapea Roma. O fafine sa uluulu iai tapua'iga e faia ia Tiana. Ae peita'i, o le tusi o le I Timoteo e le o ta'ua ai Tiana, ma e le o ta'ua foi e Paulo see tapua'iga ia Tiana e faapea o lea le mafua'aga o tapula'a o loo tusia i le I Timoteo 2:11-12.

O lona tolu o faasea lauiloa e faapea o loo tusi mai Paulo ona o tane ma a latou ava, ae le o tane ma fafine fa'alaua'itele. O upu Eleni o loo i le I Timoteo 2:11-14 e mafai ona faatatau i tane ma a latou ava. Ae ui i lea, o le poutu o upu nei o loo faasino tonu i tane ma fafine. E le gata i lea, o upu Eleni lava ia e tasi o loo faaaogaina foi i fuaiupu e 8-10 o loo i luga a'e. Pe na o tane ea e sisii lima le agasala, ma ia le ita, ma ia le masalosalo (fuaiupu 8)? E na o ava ea e teuteu i lofu e onomea ai, ma faia galuega lelei, ma tapua'i i le Atua (fuaiupu 9-10)? Ua ou leai atu. O fuaiupu e 8-10 o loo manino lava le tusia faa laua'itele i tane atoa ma fafine, e le na o tane ma a latou ava. E le o iai se tulaga i fuaiupu e 11-14 o loo foliga mai ai ua suia ia na o tane ma a latou ava.

E iai foi la le faasea fai soo i lea lava faapupulaga e faasino i fafine o loo uumia tofiga faa faifeau /pe failauga e faatatau ia Miriama, Tepora, Ulata, Pisila, Fipe, ma isi fafine - o fafine o loo ta'ua i le Tusi Paia sa galulue i tofiga ta'ita'i. O e o loo faasea e le o tagataga'i i niisi tulaga taua. A vaai ia Tepora, e na o ia lava le faamasino fafine sa galue i lea tofiga faatasi ma faamasino tane e 13. O Ulata foi, na o ia lava le perofeta fafine sa filo ai i le tele na'ua o perofeta tane o loo ta'ua i le Tusi Paia. E pau lava le pi'itaga o Miriama ona o ia o le tuafafine o Mose ma Arona. O fafine sa sili ona ta'uta'ua i Taimi o Tupu o Atalia ma Iesepela - o la'ua foi e le'i avea ma faata'ita'iga faaleagaga e aoga mo nai niisi fafine o loo tula'i mai i tofiga ta'ita'i.

I le Tusi o Galuega, mataupu e 18, o loo faafeiloai mai ai Pisila ma Akula o ni tagata galulue faamaoni mo Keriso. E muamua ona ta'ua le igoa o Pisila, e tau foliga mai ai o loo faasilia le "maua'a" o ana galuega nai lo lana tane. Ae ui i lea, e le o faapea ua a'afia Pisila i se galuega e le o tutusa ma le a'oa'oga i le I Timoteo 2:11-14. Sa avea e Pisila ma Akula le tagata Iutaia e igoa ia Apolo e nofo i le la fale, ma ua la'ua faamatala atili atu ai ia te ia ala tonu o le Atua (Galuega 18:26).

I le Roma 16:1, e tusa po ua lauiloa Fipe ona o ia o le "tiakono fafine" ae e le o se "auauna" - e le o ta'ua faapea sa faia'oga Fipe i le ekalesia. "O le a'oa'o atu" o le agava'a tatau lea mo toeaiina, ae le o tiakono (I Timoteo 3:1-13; Tito 1:6-9). O toeaiina / epikopo / tiakono o loo faamatonuina mai, ia avea ma "tane a le fafine e toatasi," "e iai ana fanau e faatuatua," ma "e le'i ta'ua i latou ua ulavavale pe soli i tulafono." E le gata i lea, i le I Timoteo 3:1-13 ma le Tito 1:6-9, o lo'o faaaogaina ai le nauna malosi e faasino tonu le itupa o tane ma e faaaogaina i na o tofiga o toeaiina / epikopo / tiakono.

O le faatulagaina o le faatonuga o loo tusia i le I Timoteo 2:11-14 e manino lelei ai lava le "mafua'aga" o lea mataupu. E amata le fuaiupu e 13 i le upu "Aua" ma o loo ta'ua ai iina le "mafua'aga" o a'oa'ga a Paulo i fuaiupu e 11-12. 'Aisea e le tatau ai ona a'oa'o ai fafine pe tofia foi i latou e pulea ni tane? Aua - "ua muamua ona faia o Atamu, ae mulimuli Eva. E le'i 'olegia foi Atamu, a ua 'olegia le fafine." O lea lava le mafua'aga. Na mua'i faia e le Atua Atamu ona Ia faia lea o Eva e fai ma "fesoasoani" mo Atamu. O le faagasologa lea o le foafoaga o loo faatinoina i le lalolagi atoa ma tagata o aiga taitasi (Efeso 5:22-33) ae maise foi le ekalesia. O le 'olegiaina o Eva ua mafua ai ona le tofia o fafine e fai ma faifeau pe fai ma pule faaleagaga i tane. Ua avea foi ma mea ua talitonu ai niisi, e le tatau ona a'oa'o ni fafine leaga e 'olegia gofie. E eseese mafaufauga ona o lea talitonuga...ae afai e 'olegia gofie fafine, 'aisea la ua faatagaina ai i latou e a'oa'o le fanau (o e e pelogia gofie foi) ma isi foi fafine (e faigofie atu ona pelogia)? E le tatau i fafine ona a'oa'o pe pulea faaleagaga ni tane ona sa 'olegia Eva. Ona o lea, ua tofia ai e le Atua tane e pule faaleagaga ma mua'i faia'oga i totonu o ekalesia.

E faaeaina fafine i meaalofa o le fatu'aiga, alofa, a'oa'o atu ma fesoasoani. O le tele ia o galuega a ekalesia e faamoemoe tele i fafine. E le faatapula'aina fafine i totonu o ekalesia i talosaga po'o le perofeta ane (I Korinito 11:5), ae na o le faia'oga faaleagaga e pulea ai tane. E le o faasaina foi e le Tusi Paia nai fafine mai le faaaogaina o meaalofa a le Agaga Paia o loo ia te i latou (I Korinito mataupu e 12). O tina, e faapei foi o tane, ua e faamalolosi i isi, ma faata'ita'i fua o le Agaga (Kalatia 5:22-23), ma ia ta'uta'u atu le Tala Lelei i e o leiloa (Mataio 28:18-20; Galuega 1:8; I Peteru 3:15).

Ua faau'uina e le Atua na o tane latou te auauna i tofiga o fai'oga faaleagaga ma ia pule i totonu o ekalesia. E le faapea ona e sili le faia'oga a tane, ae maualalo fafine pe itiiti foi lo latou malamalama (e le o lea le mafua'aga). O le tali faigofie lava, o le fa'atulagaina lea e le Atua le faagaoioiga o tulaga i totonu o ekalesia. O tane latou ua faamautuina faata'ita'iga faaleagaga - i o latou olaga ma a latou upu. A o fafine latou te uumia galuega e le o iai se pule. O loo faamalosia fafine ina ia latou a'oa'oina isi fafine (Tito 2:3-5). E le o faatapula'aina fafine e le Tusi Paia mai le le a'oa'oina o fanau. E pau lava le galuega o loo faatapula'aina ai fafine o le a'oa'oina lea ma pulea tane. I le vaaiga faale mafaufau o loo a'afia ai iina ma auaunaga a fafine i tofiga faa faifeau / a'oa'o. E le faaitiitia ai le taua o fafine, i soo se itu, ae e avatu ai ia te i latou ni galuega patino lava e tala feagai ma meaalofa ua faau'uina ai i latou e le Atua.

EnglishToe taga'i i le itulau ua faaliliuina i le gagana Samoa

E tatau ea ona galulue fafine i tofiga faafaifeau / folafola? O le a le aʼoaʼoga a le Tusi Paia e uiga i le galuega a fafine i le galuega a le Atua?
© Copyright Got Questions Ministries