settings icon
share icon
Fesili

E tutusa le aoaoga a le Tusi Paia ma le mataupu o le Faamautuina e faavavau?

Tali


A oo ina sau le tagata ia Keriso ma talia o Ia e fai ma Faaola, ua oo ia i se mafutaga ma le Atua ua faamauina e faavavau. Fai mai le Iuta e 24, "Ia ia te Ia na te mafaia ona leoleo ia te outou ina ne'i pau'u, ma tuuina atu ia te outou ua le pona i luma o lona lava mamalu ma le fiafia tele." E mafaia e le mana o le Atua ona taofia e ua talitonu ia 'aua ne'i pa'u'u. E ia te Ia lea filifiliga, e le o ia i tatou, ina ia Ana tuuina atu i tatou i Lona lava mamalu ma le fiafia. . O le faamautuina la o i tatou e i le Atua o Le Na te taofia i tatou, e le o i tatou e taofia lo tatou lava faaolataga.

Ua fetalai le Alii o Iesu Keriso e faapea, "Ou te avatu foi le ola e faavavau ia te i latou; latou te le fano lava e oo i le faavavau, e le mafai lava e se tasi ona fao ia te i latou 'ai lo'u lima. O lo'u Tama o le na foaiina mai i latou ia te au, e sili o ia i nisi uma lava; e le mafai e se tasi ona faoa i latou i le lima o lo'u Tama" (Ioane 10:28-29). O Iesu ma le Tama o loo u'umia ma faamauina i tatou i o la'ua lava lima. O ai la na te mafaia ona aveese i tatou mai le faamau a le Tama ma le Alo?

Fai mai Efeso e 4:30 e uiga ia i e talitonu "ua faamaufaailogaina outou seia oo i le aso e faaolaina ai". Ana fai e le faamauina e faavavau e ua talitonu, e le mafai ona taunuu faamaumauga nei i le aso e faaolaina ai, ae na ona oo atu i le aso e agasala ai, tuulafoaiina ai, pe le talitonu ai foi. O loo ta'ua mai ia te i tatou e le Ioane 3:15-16 e faapea o soo se tasi e faatuatua ia Iesu Keriso e "maua e ia le ola e faavavau". Afai ua folafolaina le ola e faavavau mo se tasi, ona toe aveesea lea, o lona uiga e le "faavavau" mai lava i le amataga. Afai e le moni le faamauina o i tatou e faavavau, ua le moni foi la le ola e faavavau o loo folafolaina mai e le Tusi Paia.

O le faasagatau e sili ona mamana mo le faamauina o i tatou e faavavau, e maua lea i le Roma 8:38-39, "Aua ua ou mautinoa, e le mafaia e le oti, poo o le ola, po o agelu, po o alii, po o e malolosi, po o mea i nei ona po, po o mea atali, po o le maualuga, po o le loloto, po o se tasi mea na faia, e le mafaia e ia mea ona faateaeseina mai i tatou i le alofa o le Atua, o loo ia Keriso Iesu lo tatou Alii." O le faamauina o i tatou e faavavau e faalagolago atoa i le alofa o le Atua mo e ua Ia tuusa'olotoina. O le faamauina foi o i tatou e faavavau na totogiina e Keriso, folafolaina e le Tama, ma faamauina e le Agaga Paia.

EnglishToe taga'i i le itulau ua faaliliuina i le gagana Samoa

E tutusa le aoaoga a le Tusi Paia ma le mataupu o le Faamautuina e faavavau?
© Copyright Got Questions Ministries