Spørsmål om Menneskeheten


Har vi to eller tre deler? Er vi kropp, sjel og ånd eller kropp, sjel-ånd?

Hva er forskjellen på sjelen og ånden hos menneskene?

Hva innebærer det at mennesket ble skapt i bildet av Gud? På hvilken mate er vi med i dette bildet?

Hvorfor levde menneskene i Genesis så lange liv?

Hvilke er de opprinnelige menneskerasene? Hvor kom de fra?

Hva sier Bibelen om rasisme, fordommer og diskriminering?


Returner til den norske hjemmesiden

Spørsmål om Menneskeheten