settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er forskjellen på sjelen og ånden hos menneskene?

Svar


Sjelen og ånden er de to primære immaterielle aspekter som Skriften tilskriver til menneskeheten. Det kan være forvirrende å forsøke å skjelne den nøyaktige forskjellene mellom de to. Ordet "ånd" refererer bare til menneskehetens immaterielle fasett. Mennesker har en ånd, men vi er ikke ånder. Men, i Skriften, er det bare troende som sies å være åndelig levende (1. Korinterne 2:11, Hebreerbrevet 4:12, James 2:26), mens ikke-troende er åndelig døde (Efeserne 2:1-5, Kolosserbrevet 2:13). Paulus skrev at det åndelige var svært sentralt i livet til den troende (1. Korinterne 2:14, 3:1, Efeserne 1:3, 5:19, Kolosserbrevet 1:9, 3:16). Ånden er det elementet i menneskeheten som gir oss muligheten til å ha et intimt forhold til Gud. Når ordet "ånd" brukes, refereres det til den immaterielle delen av menneskeheten som "forbinder" oss med Gud, som jo selv er Ånd (Johannes 4:24).

Ordet "sjel" kan referere til både immaterielle og materielle aspekter av menneskeheten. I motsetning til at mennesker har en ånd så er mennesker sjeler. I sin mest grunnleggende forstand så betyr ordet "sjel" "liv." Men, utover dette så taler Bibelen om sjelen i mange ulike sammenhenger. En av disse er menneskehetens iver etter å synde (Lukas 12:26). Menneskeheten er naturlig onde, og våre sjeler er straffet som resultat. Livsprinsippet om sjelen blir fjernet ved fysisk død (1. Mosebok 35:18, Jeremia 15:2). Sjelen, akkurat som med ånden, er sentrum for mange åndelige og emosjonelle opplevelser (Job 30:25, Salme 43:5, Jeremia 13:17). Når ordet "sjelen" brukes så kan det referere til hele mennesket, enten i livet eller i etter-livet.

Sjelen og ånden er tilkoblet, men separable (Hebreerbrevet 4:12). Sjelen er essensen av menneskehetens væremåte; rett og slett hvem vi er. Ånden er den del av menneskeheten som forbinder oss med Gud.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er forskjellen på sjelen og ånden hos menneskene?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries