settings icon
share icon
Spørsmål

Hva innebærer det at mennesket ble skapt i bildet av Gud? På hvilken måte er vi med i dette bildet?

Svar


På den siste dagen som Gud skapte jorden så sa Han: “La oss skape et menneske i bildet vårt; i vår lignelse” (1. Mosebok 1:26). Han fullførte arbeidet sitt med en personlig “touch”. Gud utformet mennesket fra grunnen av og ga mennesket liv ved å dele sin pust (1. Mosebok 2:7). På så vis er mennesket unik blant Guds alle skapninger siden mennesket både har en materiell kropp og en immateriell sjel/ånd.

Å “ligne på” Gud og være “et bilde av Gud” innebærer rett og slett at vi ble skapt for å representere Gud. Adam representerte ikke Gud i den forstand at de delte kjøtt og blod. Skriften sier at “Gud er åndelig” (Johannes 4:24) og eksisterer derfor uten en kropp. Men Adams kropp gjenspeilet Guds liv i den forstand at den ble skapt i perfekt skikkelse og var frisk og kry uten å være et emne til døden.

Bildet av Gud refererer til menneskets immaterielle del. Det er det som skiller mennesket fra dyrene og gjør at mennesket kan leve slik Gud ville. Det er derfor en lignelse både mentalt, moralsk og sosialt.

Mentalt så var mennesket skapt som en rasjonell og viljebestemt agent. Med andre ord så kan mennesket velge og resonere. Dette reflekterer Guds intelligens og frihet. Så fort noen oppfinner en maskin, skriver en bok, maler et bilde, nyter en symfoni, regner ut en sum eller døper et dyr så beviser vi at vi ble skapt i Guds bilde.

Moralsk sett så var mennesket skapt i rettferdighet og perfekt uskyldighet; noe som tyder på Guds hellighet. Gud så alt Han hadde skapt (inkludert menneskeheten) og kalte det “meget bra” (1. Mosebok 1:31). Vår samvittighet eller “moralske kompass” gjenspeiler hvordan det egentlig var. Så, når noen skriver en lov, avstår fra onde handlinger eller føler seg skyldig eller har dårlig samvittighet så bekrefter han det faktum at mennesket ble skapt ifølge Guds eget bilde.

Sosialt så ble mennesket skapt for fellesskapet. Dette gjenspeiler Guds kjærlighet og treenige natur. I Eden så var menneskets primære forhold forholdet til Gud (1. Mosebok 3:8 tyder på fellesskap med Gud) og skapte den første kvinnen fordi “det er ikke bra for mannen å være alene” (1. Mosebok 2:18). Så hver gang noen gifter seg, blir venn med noen, klemmer et barn eller går i kirken så demonstrerer han det faktum at vi er skapt i Guds lignelse.

En del av dette er at Adam hadde evnen til å velge fritt. Selv om han var skapt som et rettferdig menneske så valgte Adam å motarbeide Gud og Hans vilje. Ved å gjøre dette så giftet Adam seg med bildet av Gud og førte denne skadede lignelse videre til alle sine etterkommere (Romerne 5:12). I dag bærer vi fortsatt bildet av Gud (James 3:9), men vi bærer alle arr av synd. Mentalt, moralsk, sosialt og fysisk så viser vi alle tegn på synd.

De gode nyhetene er at når Gud forløser en individ så begynner Han å gjenopprette det opprinnelige bildet av Gud ved å skape et “nytt selvbilde som gjør at de er hellige og rettferdige, akkurat som Gud selv” (Efeserne 4:24). Dette er kun mulig gjennom Guds nåde gjennom troen på Jesus Kristus som vår frelser og redder fra synden; det som skiller oss fra Gud (Efeserne 2:8-9). Gjennom Kristus så er vi alle nye mennesker (2. Korinterne 5:17).

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva innebærer det at mennesket ble skapt i bildet av Gud? På hvilken måte er vi med i dette bildet?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries