Spørsmål om Jesus Kristus


Hvem er Jesus Kristus?

Er Jesus Gud? Påstod Jesus noen gang å være Gud?

Er Kristi guddommelighet bibelsk?

Hvor var Jesus de tre dagene mellom hans død og hans oppstandelse?

Hvilken dag ble Jesus korsfestet? Om Jesus ble korsfestet på en Fredag og gjenoppsto på en Søndag, hvordan kan det da regnes som tre dager?

Havnet Jesus i helvete mellom hans død og oppstandelse?

Er Jesu oppstandelse sant?

Hva innebærer det at Jesus er Guds sønn? På hvilken måte er Jesus Guds sønn?

Hvorfor er jomfrufødsel så viktig?

Har Jesus virkelig eksistert? Er det noen historiske bevis for Jesus Kristus eksistens?


Returner til den norske hjemmesiden

Spørsmål om Jesus Kristus