settings icon
share icon
Spørsmål

Hvilken dag ble Jesus korsfestet? Om Jesus ble korsfestet på en Fredag og gjenoppsto på en Søndag, hvordan kan det da regnes som tre dager?

Svar


Bibelen beskriver ikke spesifikt hvilken dag i uken Jesus ble korsfestet. Den vanligste forklaringen er Onsdag og Søndag. Noen har imidlertid, ved hjelp av en syntese av både Fredag- og Onsdagsargumenter, argumenterer for Torsdag som dagen.

Jesus sier i Matteus 12:40, "For slik profeten Jona var tre dager og tre netter i buken av en stor fisk, så Menneskesønnen vil være tre dager og tre netter i hjertet av jorden." De som argumenterer for en korsfestelse på en Fredag sier at det fortsatt er en gyldig måte som Han kunne ha vært vurdert i graven i tre dager. I det jødiske sinnet av det første århundret, så kan deler av en dag regnes som en hel dag. Siden Jesus var i graven en del av Fredag, hele Lørdag og deler av Søndag så kunne Han anses å ha vært i graven i tre dager. En av de viktigste argumentene for Fredag er funnet i Markus 15:42, som bemerker at Jesus ble korsfestet "dagen før sabbaten." Hvis det var den ukentlige Sabbaten, dvs. Lørdag, så fører faktum til en Fredag for korsfestelsen. Et annet argument for Fredag sier det vers som Matteus 16:21 og Lukas 9:22 lærer at Jesus ville stige på den tredje dagen, og derfor ville Han ikke ha behov av å være i graven tre hele dager og netter. Men mens noen oversettelser tyder "på den tredje dagen" for disse versene så er det ikke alle som gjør det, og langt ifra alle er enig i at "på den tredje dag" er den beste måten å oversette disse versene. Videre sier Markus 8:31 at Jesus vil bli hevet "etter" tre dager.

Torsdagsargumentet utvides på Fredagen og viser og argumenterer i hovedsak at det er for mange hendelser (noen teller så mange som tjue) skjer mellom Kristus begravelse og Søndag morgen skal skje fra Fredag kveld til Søndag morgen. Tilhengere av dette synet påpeker at dette er spesielt et problem når den eneste hele dagen mellom Fredag og Søndag var Lørdag, den jødiske sabbaten. En ekstra dag eller to eliminerer dette problemet. Tilhengerne sier at: Anta at du ikke har sett en venn siden Mandag kveld. Den neste gang du ser Ham (og det er Torsdag morgen) og du sier; "Jeg har ikke sett deg på tre dager", selv om det hadde teknisk sett bare vært 60 timer (2,5 dager). Dersom Jesus ble korsfestet på Torsdag, viser dette eksempelet hvordan det kunne blitt vurdert som tre dager.

De som mener det er Onsdagen det er snakk om sier at det var to sabbater den uken. Etter den første (den som skjedde på kvelden for korsfestelsen [Markus 15:42, Lukas 23:52-54]), kjøpte kvinnene krydder – vær oppmerksom på at de gjorde sine kjøp etter sabbaten (Markus 16:1) . De mener at denne "sabbaten" var påskemåltidet (se 3. Mosebok 16:29-31, 23:24-32, 39, der høye hellige dager som ikke nødvendigvis er den syvende dagen i uken er referert til som sabbat). Den andre sabbaten den uken var den normale ukentlige sabbaten. Merk at i Lukas 23:56, hadde kvinnene som hadde kjøpt krydder etter den første sabbaten tilbake og forberedt krydder, deretter "hvile på sabbaten" (Lukas 23:56). Argumentet sier at de ikke kunne kjøpe krydder etter sabbaten, men likevel forberede krydderet før sabbaten med mindre det var to sabbater. Med to-sabbat visning, hvis Kristus ble korsfestet på Torsdag, da ville den høye Hellige sabbaten (påske) har begynt Torsdag ved solnedgang, og ende på Fredag ved solnedgang - ved begynnelsen av den ukentlige sabbaten eller Lørdag. Innkjøp av krydder etter første sabbat (påske) ville ha betydd at de kjøpte dem på Lørdag og brøt sabbaten.

Derfor, i henhold til Onsdagens synspunkt, er ikke en eneste forklaring som ikke bryter Bibelens beretning om kvinner og krydder og holder til en bokstavelig forståelse av Matteus 12:40, som er at Kristus ble korsfestet på Onsdag. Sabbaten som var en høy hellig dag (påske) skjedde på Torsdag, kvinnene kjøpte krydder (etter som) på Fredag kom tilbake og forberedte kryddereret på samme dag, de hvilte på lørdag som var den ukentlige sabbaten, så brakte de krydder til graven tidlig Søndag. Jesus ble gravlagt nær solnedgang på Onsdag, som begynte Torsdag i den jødiske kalenderen. Ved hjelp av en jødisk kalender, har du Torsdag kveld (natt én), Torsdag dag (første dag), Fredag kveld (natt to), Fredag dag (dag to), Lørdag kveld (natt tre), Lørdag dag (dag tre). Vi vet ikke nøyaktig når Han reiste, men vi vet at det var før soloppgang på Søndag (Johannes 20:1, Maria Magdalena kom "mens det ennå var mørkt"), så Han kunne ha stått opp så tidlig som rett etter solnedgang Lørdag kveld, som begynte den første dagen i uken til jødene.

Et mulig problem med den Onsdagen er at disiplene som vandret med Jesus på veien til Emmaus gjorde det på "samme dag" som Hans oppstandelse (Lukas 24:13). Disiplene, som ikke kjenner Jesus, forteller han om Jesu korsfestelse (24:21) og sier at "i dag er tredje dagen siden dette hendte" (24:22). Onsdag til Søndag er fire dager. En mulig forklaring er at de kan ha begynt å telle siden Onsdag kveld på Kristus begravelse, som starter den jødiske Torsdag, og Torsdag til Søndag kan telles som tre dager.

I den store sammenhengen så er det ikke så viktig å vite hvilken dag i uken Kristus ble korsfestet. Hvis det var svært viktig så ville Gud klart og tydelig kommunisert dagen og tidsrammen. Det viktige er at Han døde og at Han fysisk sto opp fra de døde. Hva som er like viktig er grunnen til at Han døde; for å ta straffen som alle syndere fortjener. Johannes 3:16 og 3:36 proklamerer begge at å sette din lit til Ham resulterer i evig liv! Dette er like sant enten Han ble korsfestet på en Onsdag, Torsdag eller Fredag.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvilken dag ble Jesus korsfestet? Om Jesus ble korsfestet på en Fredag og gjenoppsto på en Søndag, hvordan kan det da regnes som tre dager?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries