settings icon
share icon
Spørsmål

Havnet Jesus i Helvete mellom hans død og oppstandelse?

Svar


Det er mye forvirring i forhold til dette spørsmålet. Dette konseptet kommer primært fra den apostoliske trosbekjennelse, som sier, "fór ned til dødsriket." Det finnes også noen skrifter som, avhengig av hvordan de er oversatt, beskriver hvordan Jesus går til "Helvete." Når vi studerer dette problemet så er det viktig å først forstå hva Bibelen lærer om dødsriket.

I hebraiske skrifter blir ordet brukt for å beskrive dødsriket. Det betyr ganske enkelt "et sted for de døde" eller "plassen til avdøde sjeler/ånder." Det Nye Testamente sier at det greske ordet som brukes for Helvete er "Hades", som også refererer til "stedet for de døde." Andre skrifter i Det Nye testamente viser at dødsriket/Hades er et midlertidig sted, hvor sjeler blir beholdt mens de avventer sin endelige oppstandelse og dom. Johannes åpenbaring 20:11-15 skiller klart og tydelig mellom de to. Helvete (Ildsjøen) er permanent og siste plass av dom for de fortapte. Hades er en midlertidig plass. Så, nei, Jesus havnet ikke i Helvete fordi Helvete er en evig plass som bare er satt i kraft etter Den Store Hvite Dommen (Johannes åpenbaring 20:11-15).

Dødsriket/Hades er et rike med to divisjoner (Matteus 11:23, 16:18, 10:15 Lukas 16:23, Apostlenes gjerninger 2:27-31), tilholdsstedet for de reddede og tapte. Tilholdsstedet for den reddede ble kalt "paradis" og "Abrahams skjød." Tilholdsstedet for de reddede og tapte er atskilt med en "stor kløft» (Lukas 16:26). Da Jesus steg opp til himmelen, tok han beboerne av paradis (troende) med Ham (Efeserne 4:8-10). Den tapte siden av dødsriket/Hades er uendret. Alle vantro døde der avventer sin endelige dom i fremtiden. Hadde Jesus gått til dødsriket/Hades? Ja, ifølge Efeserne 4:8-10 og 1. Peter 3:18-20.

Noen av forvirringene har oppstått fra slike passasjer som Salme 16:10-11 som oversatt i Kong James Versjon, "For du våger ikke forlate min sjel i Helvete, heller vil du ikke overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse .... Herren vil vise meg livets vei." "Helvete er ikke en korrekt oversettelse av dette verset. En korrekt avlesning ville være "graven" eller "dødsriket." Jesus sa til tyven ved siden av Ham, "I dag skal du være med meg til paradis" (Lukas 23:43). Jesu legeme var i graven, hans sjel/ånd dro til Paradiset – ved siden av dødsriket/Hades. Han fjernet alle de rettferdige døde fra paradis og tok dem med til himmelen. Dessverre, så er det mange oversettelser som er feilaktige og ikke mange nok korrigerer forskjellen mellom de hebraiske og greske ordene for ”dødsriket”, ”Hades” og ”Helvete”.

Noen har utsiktspunktet at Jesus gikk til "Helvete" eller lidelse ved siden av dødsriket/Hades for ytterligere å bli straffet for våre synder. Denne ideen er helt ubibelsk. Det var Jesu død på korset og hans lidelse i vår plass som i tilstrekkelig grad følger for vår forløsning. Det var Hans utgytte blod som påvirket vår egen rensing fra synd (1. Johhannes 1:7-9). Da Han hang der på korset, tok Han syndebyrden for hele menneskeheten på seg. Han ble synd for oss: "Gud gjorde Ham som ikke hadde noen synd til synd for oss, så i Ham kan vi bli rettferdige for Gud" (2. Korinterne 5:21). Denne beskyldningen for synd hjelper oss å forstå Kristis kamp i hagen Getsemane med synden som ville bli utøst over Ham på korset.

Da Jesus ropte på korset: "Å, Far, hvorfor har du forlatt meg?" (Matteus 27:46), var det da fordi Han ble skilt fra Faderen grunn av synden som ble utøst over Ham. Da Han ga opp sin ånd, sa Han, "Far, i dine hender forplikter jeg min ånd" (Lukas 23:46). Hans lidelse i vårt sted var ferdig. Hans sjel/ånd gikk til paradis ved siden av Hades. Jesus gikk ikke til Helvete. Jesu lidelse endte det øyeblikk Han døde. Betalingen for synden ble betalt. Han ventet på oppstandelsen av kroppen Hans og Hans retur til herlighet i himmelfarten Hans. Havnet Jesus i Helvete? Nei. Tok han turen innom dødsriket/Hades? Ja.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Havnet Jesus i Helvete mellom hans død og oppstandelse?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries