သမ္မာကျမ်းစာကို ကျမ်းချက်တစ်ခုဖြင့်ခေါင်းစဉ်တပ်ကာလေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ


မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခရစ်ယာန်များက မည်သို့ မြင်တွေ့သနည်း။ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ဖော်ပြထား သနည်း။

ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ပေးကမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ဖော်ပြ ထားသနည်း။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်ကဲ့သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။?

သေခြင်းပြစ်ဒဏ်၊ သေဒဏ်ပေးခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။?

စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာ မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို အောင်မြင်နိုင်မလား။?

သင့်ငွေကြေးစီမံကိန်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။?

အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းမှာ အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းပါဝင်သလား။?

စစ်ပွဲအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။?


သမ္မာကျမ်းစာကို ကျမ်းချက်တစ်ခုဖြင့်ခေါင်းစဉ်တပ်ကာလေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ