settings icon
share icon

Есүс Христийн талаарх асуултууд

Есүс Христ гэж хэн бэ?

Есүс Бурхан уу? Есүс Бурхан болохоо батлан хэлж байсан уу?

Христийн Бурхан чанар Библийн дагуу юу?

Есүс үнэхээр байсан юмуу? Есүс Христийн талаар ямар нэг түүхэн баримт байдаг уу?

Есүс Христийн дахин амилалт үнэн үү?

Есүс Бурханы Хүү гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Яагаад Онгон Төрөлт нь тийм чухал байдаг юм бэ?

Есүс Баасан гарагт цовдлогдсон уу?

Есүс Өөрийн үхэл болон амилалтынхаа хооронд там руу очсон уу?

Өөрийн үхэл болон дахин амилалтын хоорондох гурван өдөр Есүс хаана байсан бэ?

Есүс нүгэл үйлдэж чадах байсан уу? Хэрэв Тэр нүгэл үйлдэх чадваргүй бол үнэндээ хэрхэн “бидний мөхөсдлийг өрөвдөж” (Еврей 4:15) чадах вэ? Хэрэв Тэр нүгэл үйлдэж чадахгүй бол яахлаараа сорилтонд ордог билээ?

Яагаад Матай болон Лук дээрх Есүсийн угийн бичиг их ялгаатай байдаг юм бол?

Хипостатик нэгдэл гэж юу вэ? Есүс яаж Бурхан болон хүн чанарыг зэрэг тээж чадах вэ?

Есүс гэрлэсэн үү?

Хэрэв Есүс Бурхан байсан бол яагаад Бурханд залбирсан бэ? Есүс Өөртөө залбирч байсан уу?

Есүст төрсөн дүү нар байсан уу?

Есүс яагаад маш их зовлон амсах ёстой байв?

Есүс Бурханы Хурга гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Хуучин Гэрээний хаана Христийн ирэлтийг зөгнөсөн байдаг вэ?

Есүс бол Хүний Хүү гэдэг нь ямар утгатай вэ?

Бурхан яагаад Есүсийг яг тухайн үед илгээсэн бэ? Яагаад өмнө нь биш гэж? Яагаад дараа нь биш гэж?

Яагаад би Христийн амилалтад итгэх хэрэгтэй вэ?Монгол хэл дээрх сайт руу буцах

Библийн хариулагдсан асуултууд
Энэ хуудсыг хуваалцах: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries