settings icon
share icon
Jautājums

Kāpēc nevajag izdarīt pašnāvību?

Atbilde


Mana sirds sāpēs sažņaudzas par tiem, kas domā par dzīves beigšanu pašnāvībā. Ja tas ir tavs stāvoklis šobrīd, tavā sirdī droši vien mājo tādas izjūtas, kā bezcerība un izmisums. Tu varbūt jūties tā, it kā būtu iekritis dziļākajā bezdibenī, un tu šaubies, vai tur jelkad iespīdēs cerības stariņš par to, ka viss varētu nokārtoties. Neviens nesaprot to, kā tu jūties, un nevienam, šķiet, tas nerūp. Dzīve vienkārši nav vairs tā vērta, lai to dzīvotu... vai tomēr varbūt ir?

Daudzi cilvēki ik pa laikam piedzīvo smagas un nomācošas izjūtas. Kad es biju šādā emocionālā bezdibenī, man prātā jaucās dažādi jautājumi, kā: „Vai šī gan varētu būt Dieva, mana Radītāja, griba manai dzīvei?”, „Vai Dievs ir par mazu, lai man palīdzētu?”, „Vai manas problēmas ir pārāk lielas priekš Viņa?”

Es varu tev apliecināt, ka, ja tu pamēģinātu atļaut Dievam patiesi būt Dievam tavā dzīvē, Viņš tev pierādītu, cik liels Viņš patiesībā ir! „Jo Dievam nekas nav neiespējams.” (Lūkas ev. 1:37) Droši vien pagātnes brūču rētas tavā dzīvē ir radījušas milzīgu atstumtības un pamestības sajūtu. Tas parasti noved pie sevis žēlošanas, dusmām, rūgtuma, atriebīgām domām vai darbībām, dažādām neveselīgām bailēm, utt., kas varbūt ir radījušas problēmas attiecībās ar taviem tuviniekiem. Taču, pašnāvība novedīs vienīgi pie tā, ka tavi tuvinieki, kurus tu nevēlies sāpināt, tiks sagrauti un iemantos rētas, ar kurām tiem būs jācīnās visu atlikušo dzīvi.

Kāpēc tev nav jāizdara pašnāvība? Mans draugs, lai arī cik slikta un tumša pašlaik izskatās tava dzīve, tevi gaida mīlošs Dievs, kas vēlas, lai tu Viņam atļauj vadīt tevi cauri tavam izmisuma tunelim savā brīnišķīgajā gaismā. Viņš ir tava drošā cerība. Viņa vārds ir Jēzus.

Šis Jēzus, bezgrēcīgais Dieva Dēls, solidarizējas ar tevi tavās sāpēs, atstumtībā un pazemojumā. Pravietis Jesaja rakstīja par Viņu: „Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu; tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.” (Jesajas 53:2-6)

Draugs, Jēzus Kristus izgāja cauri visām šīm mocībām un arī nomira par tevi, lai tu varētu saņemt piedošanu no Dieva par visiem saviem grēkiem! Nav svarīgi, cik daudz mokošas vainas apziņas tu nēsā uz saviem pleciem, tu vari zināt to, ka Viņš tev piedos visus tavus grēkus, ja tu tos pazemīgi nožēlosi Viņa priekšā un vēlēsies atstāt grēka ceļus. „Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” (Psalmi 50:15) Nekas no tā, ko tu esi savā dzīvē izdarījis, nav par lielu, lai Jēzus nevarētu to tev piedot. Daudzi no Dieva izvēlētajiem kalpiem Bībelē izdarīja lielus grēkus, kā slepkavību (Mozus), laulības pārkāpšanu (Ķēniņš Dāvids), kā arī fizisku un garīgu vardarbību (Apustulis Pāvils). Taču, viņi visi saņēma piedošanu un atjaunotu, piepildītu dzīvi Kungā Kristū. „Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem!” (Psalmi 51: 4) „Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2. Korintiešiem 5:17)

Kāpēc tev nav jāizdara pašnāvība? Draugs, Dievs ir gatavs salabot to, kas ir „saplīsis”, konkrēti tavu dzīvi, kuru tu vēlies beigt pašnāvībā. Pravietis Jesaja raksta: „Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani ir svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību... un iepriecināt visus noskumušos; tiem, kas skumst... dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas Tā Kunga dēstīti Viņam par godu” (Jesajas 61:1-3)

Nāc pie Jēzus, un atļauj Viņam atjaunot tavu prieku un mieru, uzticoties Viņam, un atļaujot Viņam sakārtot un pārveidot tavu dzīvi. „Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības Garu!” „Kungs, atdari manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu! Jo tev nepatīk kaujamie upuri, un, ja es tev dotu dedzināmo upuri, Tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.” (Psalmi 51:14, 17-19)

Vai tu pieņemsi Kungu Jēzu kā savu Pestītāju un Ganu? Viņš vadīs tavas domas un soļus katru dienu caur Savu Vārdu, Bībeli. „Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci. ” (Psalmi 32:8) „Un Viņš būs tavas dzīves pamats, pestīšanas bagātība, gudrības un atziņas avots. Bijība tā Kunga priekšā... ir dārga manta.” (Jesajas 33:6) Arī dzīvojot ar Jēzu, tavā dzīvē joprojām būs cīņas, bet tad tev būs CERĪBA. Viņš ir draugs, kas „ir labāks nekā brālis” (Salamana pamācības 18:24). Lai Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar tevi, kad tu pieņem šo lēmumu.

Ja tu izvēlies uzticēties Jēzum Kristum kā savam Pestītājam, pasaki Dievam šos vārdus savā sirdī. „Dievs, man vajag Tevi manā dzīvē. Lūdzu, piedod man visu, ko es esmu darījis sliktu. Es vēlos uzticēties Jēzum Kristum kā savam Pestītājam. Lūdzu, nomazgā mani, dziedini mani, atjauno prieku manā dzīvē. Paldies Tev par Tavu mīlestību pret mani un par to, ka Jēzus nomira manā labā, lai samaksātu sodu par maniem grēkiem.”

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāpēc nevajag izdarīt pašnāvību?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries