settings icon
share icon
Jautājums

Kādas ir Dieva īpašības? Kāds Viņš ir?

Atbilde


Labās ziņas ir tās, ka par Dievu var daudz ko uzzināt, jo Viņš Sevi ir atklājis Bībelē. Kad jūs lasāt šo aprakstu, es iesaku sākumā izlasīt to līdz galam, un tad atgriezties un apskatīt pieminētās vietas Bībelē, lai iegūtu vēl lielāku skaidrību. Bībeles atsauces ir obligāti nepieciešamas, jo bez tām šis apraksts būtu tikai cilvēka personīgais viedoklis, un kā tāds tas bieži vien var būt maldīgs (Ījaba 42:7). Teikt, ka ir svarīgi saprast, kāds Dievs ir, būtu nepateikt gandrīz neko. Ja mēs neiepazīstam patieso Dievu, tas noved pie tā, ka mēs radam savu dievu savā prātā un kalpojam šādam viltus, neīstam dievam, un tas ir pilnīgi pret patiesā Dieva gribu (2. Mozus 20:3-5).

Par Dievu ir zināms tikai tas, ko Viņš pats ir par Sevi atklājis. Viena no Dieva raksturīgām īpašībām jeb iezīmēm ir „gaisma”, kas nozīmē to, ka Viņš pats atklāj cilvēkiem informāciju par Sevi (Jesajas 60:19, Jēkaba 1:17). Ir svarīgi mācīties par Dievu un Viņu iepazīt, lai mēs varētu ieiet Viņa atdusā (Ebrejiem 4:1). Radība, Bībele un Dieva Dēls Jēzus Kristus mums palīdz saprast to, kāds ir Dievs.

Sāksim ar to, ka Dievs ir mūsu Radītājs un mēs esam Viņa radība (1. Mozus 1:1, Psalmi 24:1). Dievs teica, ka cilvēks ir radīts pēc Viņa tēla un līdzības. Cilvēks ir pārāks par pārējo radību, un viņam tika uzticēts pārvaldīt to (1. Mozus 1:26-28). Radība arī ir cietusi no cilvēka grēkā krišanas, bet tā joprojām nes liecību par Dieva darbiem (1. Mozus 3:17-18, Romiešiem 1:19-20). Pārdomājot radības plašumu, sarežģītību, skaistumu un kārtību, mēs varam sajust Dieva varenību.

Arī Dieva vārdu apskatīšana var mums palīdzēt saprast, kāds tad Viņš īsti ir. Tie ir šādi:

Elohim – Stiprais, Dievišķais (1. Mozus 1:1)
Adonai – Kungs (norāda uz kalpa un kunga attiecībām) (2. Mozus 4:10, 13)
El Elyon – Visaugstākais, Visstiprākais (1. Mozus 14:20)
El Roi – Stiprais, kas visu redz (1. Mozus 16:13)
El Shaddai – Visvarenais Dievs (1. Mozus 17:13)
El Olam – mūžīgais Dievs (Jesajas 40:28)
Yahweh – Kungs „Es Esmu, kas Es Esmu”, kas nozīmē Dievu, kas pats uztur savu eksistenci (2. Mozus 3:13, 14).

Tagad turpināsim ar Dieva īpašību tālāku apskati. Dievs ir mūžīgs. Tas nozīmē, ka Viņam nekad nav bijis sākuma, un Viņš nekad arī nebeigsies. Viņš ir nemirstīgs, neierobežots (5. Mozus 33:27, Psalmi 90:2, 1. Timotejam 1:17). Dievs ir nemainīgs, kas nozīmē, ka Dievs ir uzticams un uzticības cienīgs (Maleahija 3:6, 4. Mozus 23:19, Psalmi 102:26-28). Dievu nevar ne ar vienu salīdzināt – nav neviena cita kā Viņš darbos un būtībā; Viņš ir nepārspējams un perfekts (2. Samuēla 7:22, Psalmi 86:8, Jesajas 40:25, Mateja 5:48). Dievs ir dziļš, neizdibināms, neizmērojams, neaptverams (Jesajas 40:28, Psalmi 145:3, Romiešiem 11:33, 34).

Dievs ir taisnīgs, kas nozīmē, ka Viņš pret visiem izturas vienādi (5. Mozus 32:4, Psalmi 18:31). Dievs ir visvarens un visspēcīgs, Viņš var izdarīt jebko, ko Viņš grib, bet Viņa darbības vienmēr būs saskaņā ar citām Viņa rakstura iezīmēm (Atklāsmes grāmata 19:6, Jeremijas 32:17, 27). Dievs ir visuresošs, kas nozīmē to, ka Viņš vienmēr klātesošs, Viņš ir visur; tas tomēr nenozīmē, ka Dievs ir visas lietas (Psalmi 139:7-13; Jeremijas 23:23, 24). Dievs ir viszinošs, kas nozīmē, ka Viņš zina visu, kas ir noticis, kas notiek un kas notiks nākotnē. Viņš zina visu, ko mēs domājam. Tā kā Viņš zina visu, Viņš taisnīgs (Psalmi 139:1-5, Salamana Pamācības 5:21).

Dievs ir viens. Viņš ir vienīgais Dievs, un tikai Viņš viens var piepildīt mūsu siržu dziļākās ilgas un vajadzības. Viņš ir vienīgais, kas ir cienīgs, lai Viņu pielūdz un Viņam seko (5. Mozus 6:4). Dievs ir taisnīgs, kas nozīmē, ka Viņš nevar „skatīties caur pirkstiem” uz mūsu grēkiem, nepievērst tiem uzmanību. Tieši Dieva taisnīguma dēļ Jēzum bija jāizcieš Dieva sods par mūsu grēkiem pie krusta, lai mūsu grēki varētu tikt piedoti (2. Mozus 9:27, Mateja ev. 27:45-46, Romiešiem 3:21-26).

Dievs ir suverēns, kas nozīmē, ka Viņš ir augstākais valdnieks. Neviens Viņa radījums, kā arī pat ne visi radījumi kopā, ne apzināti, ne neapzināti, nevar izjaukt Viņa nodomus (Psalmi 93:1, 95:3, Jeremijas 23:20). Dievs ir gars, kas nozīmē, ka Viņš ir neredzams (Jāņa ev. 1:18, 4:24). Dievs ir Trīsvienīgs, kas nozīmē, ka Viņš ir viens Dievs trijās Personās, kas ir vienādas substancē, vienlīdzīgas spēkā un godībā - Tēvs, Dēls un Svētais Gars (Mateja ev. 28:19, Marka ev. 1:9-11). Dievs ir patiesība, kas nozīmē to, ka Viņš vienmēr ir tāds, kāds Viņš ir, un to, ka Dievs nevar melot (Psalmi 117:2, 1. Samuēla 15:29).

Dievs ir svēts, kas nozīmē to, ka Viņš ir ienīst grēku ir pilnīgi šķirts no tā. Dievs redz visu ļaunumu pasaulē, un tas Viņu sadusmo. Bībelē parasti svētums tiek minēts kopā ar uguns liesmām. Par Dievu ir teikts, ka Viņš ir uguns, kas iznīcina (Jesajas 6:3, Habakuka 1:13, 2. Mozus 3:2,4,5; Ebrejiem 12:29). Dievs ir žēlsirdīgs, un tur ietilpst arī Viņa labestība, laipnība, žēlastība un mīlestība. Ja Dievs nebūtu žēlsirdīgs, tad mums noteikti nebūtu vietas Viņa tuvumā. Bet Viņš tāds ir, un Viņš vēlas būt ar mums kopā, personīgās attiecībās ar mums (2. Mozus 34:6, Psalmi 31:19, 1. Pētera 1:3, Jāņa ev. 3:16, Jāņa ev. 17:3).

Šis ir bijis tikai pieticīgs mēģinājums atbildēt šādu jautājumu, tāpēc, turpini Viņu meklēt un iepazīt (Jeremijas 29:13)!

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kādas ir Dieva īpašības? Kāds Viņš ir?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries