settings icon
share icon
Jautājums

Vai Dievs ir reāls? Kā es varu droši zināt, ka Viņš ir reāls?

Atbilde


Mēs zinām, ka Dievs ir reāls, jo Viņš mums ir Sevi atklājis trijos veidos: radībā, Savā Vārdā (Bībelē) un Savā Dēlā, Jēzū Kristū.

Pamat pierādījums Dieva eksistencei ir viss tas, ko Viņš ir radījis. „Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem [neticīgajiem] nav ar ko aizbildināties.” (Romiešiem 1:20) „Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa roku darbu.” (Psalmi 19:2)

Ja es lauka vidū atrastu rokas pulksteni, es taču nepadomātu, ka tas tur ir uzradies „ne no kurienes” vai arī, ka tas tur vienmēr ir bijis. Skatoties uz pulksteņa dizainu, es pie sevis nodomātu, ka ir bijis kāds, kas to ir izgatavojis. Bet pasaulē ap mums es redzu daudz lieliskāku dizainu un precizitāti. Mūsu laika mērīšanas sistēmas nepamatojas vis mūsu pašu radītos instrumentos, bet gan Dieva radībā – zemes regulārajā rotācijā (un cēzija-133 atoma radioaktīvajās īpašībās). Universā ir redzams fantastisks dizains, kas norāda uz lielisku Dizaineri.

Ja es atrastu šifrētu ziņu, es meklētu kādu kriptogrāfu, kas man palīdzētu šo ziņu atšifrēt. Es pieņemtu, ka ir bijis kāds inteliģents ziņas sūtītājs, kāds, kas to ir šifrējis. Cik gan komplicēts nav katrs DNS kods, kas ir katrā mūsu šūnā! Vai gan DNS komplicētība un mērķis neliecina par Inteliģentu Kodētāju?

Dievs ir ne vien radījis komplicētu un perfekti saskaņotu fizisko pasauli, bet arī ielicis mūžības apziņu katra cilvēka sirdī (Salamans Mācītājs 3:11). Cilvēcei ir dziļi sirdī mītoša pārliecība par to, ka ir jābūt vēl kaut kam, ko ar acīm nevar apskatīt, ka ir kāda citādāka eksistence nekā uz šīs zemes. Mūsu mūžības apziņa parādās vismaz divos veidos – likumu veidošanā un pielūgsmē.

Katra civilizācija visā pasaules vēsturē ir cienījusi zināmus morāles likumus, kas ir pārsteidzoši līdzīgi visām kultūrām. Piemēram, gandrīz jebkur mīlestība tiek cienīta, bet melošana nopelta. Šī līdzīgā izpratne par morāli un to, kas ir labs un kas – slikts, norāda uz To (kādu augstāku morālu būtni), kurš šo sirdsapziņu ir ielicis mūsu sirdīs.

Tāpat, cilvēki visā pasaulē, neskatoties uz to, kādā kultūrā tie dzīvo, vienmēr ir kaut ko pielūguši. Pielūgsmes objekti ir bijuši dažādi, bet izpratne par to, ka eksistē kāds augstāks spēks, ir vienmēr mājojusi cilvēka sirdī. Mūsu tieksme pēc pielūgsmes saskan ar faktu, ka Dievs mūs ir radījis „pēc Sava tēla un līdzības” (1. Mozus 1:27).

Dievs ir mums Sevi atklājis arī caur Savu Vārdu, Bībeli. Viscaur Rakstos izpratne par to, ka Dievs eksistē, tiek pieņemta par pašsaprotamu faktu (1. Mozus 1:1, 2. Mozus 3:14). Kad Bendžamins Franklins rakstīja savu Autobiogrāfiju , viņš netērēja daudz laika tam, lai pierādītu savu eksistenci. Tieši tāpat, Dievs netērē daudz laika, lai pierādītu Savu eksistenci Savā grāmatā. Bībeles dzīvi mainošā daba, tās godprātīgums un brīnumi, kas pavadīja tās sarakstīšanu, norāda uz to, ka ir vērts tai pievērst uzmanību un iepazīt to.

Trešais veids, kādā Dievs ir Sevi atklājis, ir caur Savu Dēlu, Jēzu Kristu (Jāņa ev. 14:6-11). „Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs... un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū” (Jāņa ev. 1:1, 14). Jēzū Kristū „mājo visa Dieva pilnība miesā” (Kolosiešiem 2:9).

Savā apbrīnojamajā dzīvē Jēzus perfekti ievēroja visu Vecās Derības bauslību un piepildīja visus pareģojumus par Mesijas nākšanu (Mateja 5:17). Viņš darīja neskaitāmus brīnumus un rīkojās žēlsirdīgi, tā liecinot par Savu dievišķību un apstiprinot Savas vēsts autentiskumu (Jāņa ev. 21:24-25). Tad, trīs dienas pēc Savas nāves pie krusta, Viņš augšāmcēlās no nāves; šo faktu apliecina vairāki simti aculiecinieku, kas redzēja Viņu pēc augšāmcelšanās (1. Korintiešiem 15:6). Ir neskaitāmas vēsturiskas liecības par Jēzus eksistenci.

Protams, mēs apzināmies to, ka vienmēr būs skeptiķi, kuri šos pierādījumus vēlēsies tulkot citādi, saskaņā ar saviem priekšstatiem par Dievu. Un vienmēr būs tādi, kurus nespēs pārliecināt nekāds daudzums pierādījumu (Psalmi 14:1). Viss ir atkarīgs no ticības (Ebrejiem 11:6).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Dievs ir reāls? Kā es varu droši zināt, ka Viņš ir reāls?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries