Jautājumi par Lūgšanu


Kas ir grēku nožēlas lūgšana?

Kāpēc jālūdzas?

Vai tas ir labi atkārtoti lūgt par vienu un to pašu lietu, vai arī mums vajadzētu lūgt tikai vienreiz?

Kā es varu panākt, ka Dievs atbild uz manām lūgšanām?

Ko nozīmē lūgties Jēzus Kristus vārdā?

Kas ir Kunga lūgšana un vai mums to vajadzētu lūgt?

Vai kopējā lūgšana ir svarīga? Vai kopējā lūgšana ir vairāk iedarbīga nekā individuāla lūgšana?

Kā tas ir, ka lūgšana ir sazināšanās ar Dievu?

Kas ir starpnieka lūgšana?

Kas ir lūgšanas spēks?

Uz kuru mums jālūdz- Tēvu, Dēlu vai Svēto Garu?

Ko tas nozīmē, ka jālūdz nepārtraukti?

Kāds sakars ir lūgšanai ar gavēšanu?

Kādi šķēršļi var kavēt lūgšanas iedarbīgumu?

Kas ir lūgšana staigājot jeb ejot? Vai ir Bībeliski iet pastaigā lūdzoties?

Kas ir lūgšana Garā?

Kā es varu būt drošs, ka lūdzu saskaņā ar Dieva gribu?

Kāds ir pareizs veids lūgties?

Klusā lūgšana – vai tā ir Bībeliska?


Jautājumi par Lūgšanu