Ko nozīmē lūgties Jēzus Kristus vārdā?


Jautājums: Ko nozīmē lūgties Jēzus Kristus vārdā?

Atbilde:
Lūgties Jēzus Kristus vārdā ir mācīts Jņ.ev.14:13-14 - ”Un visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu.” Daudzi šo pantu saprot nepareizi un domā, ka nobeidzot lūgšanu ar vārdiem ”Jēzus vārdā” Dievs dos viņiem visu, ko tie lūguši. Daudzi domā, ka šiem vārdiem piemīt maģisks spēks. Tas nav Bībeliski.

Lūgties Jēzus vārdā nozīmē to, ka Viņš kā autoritāte ir devis mums pilnvaru nākt pie Dieva caur Viņu un lūgt sev nepieciešamo Viņa Vārdā. Lūgšanām, kas pabeigtas ar vārdiem ”Jēzus vārdā” ir tā pati nozīme, ja pabeidzam lūgšanas ar vārdiem ”saskaņā ar Dieva prātu un gribu.” 1.Jņ. 5:14-15 lasām-”Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.” Lūdzot Jēzus vārdā mēs parādam, ka mēs Viņu slavinām un godinām.

Vārdiem ”Jēzus vārdā” nepiemīt maģisks spēks un tā nav maģiska formula. Ja tas, ko savā lūgšanā prasām nav par godu un slavu Dievam, un nav saskaņā ar Viņa gribu, tad teikt - ”Jēzus vārdā” ir bezjēdzīgi, jo tam nav nekādas nozīmes. Patiesa, neviltota lūgšana par godu un slavu Jēzum un Viņa vārdā - tas ir svarīgi, bet ne kaut kādu vārdu pievienošana lūgšanas beigās. Ne jau vārdi kaut ko izsaka, bet gan lūgšanas nozīme un mērķis. Lūgšanām, kas ir lūgtas par lietām, kas ir saskaņā ar Dieva gribu un prātu Jēzus vārdā, tādām lūgšanām ir nozīmē; tās vienmēr būs uzklausītas un atbildētas.

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Ko nozīmē lūgties Jēzus Kristus vārdā?

Uzziniet, kā to izdarīt ...

Pavadīt mūžību ar DievuSaņem piedošanu no Dieva