settings icon
share icon
Jautājums

Kā es varu būt drošs, ka lūdzu saskaņā ar Dieva gribu?

Atbilde


Cilvēka augstākais mērķis ir un vienmēr vajadzētu būt – darīt godu Dievam (1.Kor.10:31) un šis iekļauj lūgšanu saskaņā ar Viņa gribu. Pirmkārt, mums vienmēr jāizlūdzas gudrība. ”Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, neko nepārmezdams, un viņam tiks dots” (Jēk.1:5). Lūdzot gudrību mums jātic tam, ka Dievs ir žēlīgs un vēlas atbildēt uz mūsu lūgšanām: ”Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies” (Jēk.1:6; skat. arī Mk.ev.11:24). Tātad, lūgšana saskaņā ar Dieva gribu iekļauj lūgšanu pēc gudrības (zināt Dieva gribu) un lūgšanu ticībai (ticēt Dieva gribai).

Piedāvājam septiņas Bībeliskas instrukcijas, kas vadīs ticīgo lūgties saskaņā ar Dieva gribu:

1) lūdzaties par lietām, par kādām Bībele pavēl lūgties. Mums ir teikts, lai lūdzamies par ienaidniekiem (Mt.ev.5:44); lai Dievs sūta misionārus (Lk.ev.10:2); lai neļaujamies kārdinājumiem (Mt.ev.26:41); par visiem tiem, kas sludina Vārdu (Kol.4:3; 2.Tes.3:1); par valdību un visām autoritātēm (1.Tim.2:1-3); par nelaimīgajiem (Jēk.5:13) un par slimajiem (Jēk.5:16). Mēs varam būt absolūti droši, ka lūdzoties par šīm lietām mēs būsim lūgušies saskaņā ar Dieva prātu un gribu.

2) sekojiet dievbijīgu cilvēku piemēriem, kas doti Svētajos Rakstos. Pāvils lūdzās par Izraēlas glābšanu (Rom.10:1). Dāvids lūdzās, lai tiek apžēlots un lai viņam tiek piedots, kad viņš grēkoja (Psalmi 51:1-2). Agrā baznīca lūdzās par drošu sirdi, lai liecinātu (Ap.d.4:29). Visas šīs lūgšanas bija saskaņā ar Dieva gribu un tādējādi, līdzīgas lūgšanas mūsdienās būs piemērotas un pareizas. Tāpat kā to darīja Pāvils un agrā baznīca, arī mums vajadzētu lūgties par citu pestīšanu. Savā labā mēs varam lūgties tāpat kā to darīja Dāvids – vienmēr paturot prātā savus grēkus un izstāstot tos Dievam cik vien ātri iespējams, lai nerastos nekādi šķēršļi un lūgšana būtu efektīva.

3) jālūdzas ar pareizu motivāciju. Egoistiski motīvi netiks Dieva svētīti. ”Jūs lūdzat, bet nesaņemat, tādēļ, ka lūdzat aplami, lai tērētu savām baudām” (Jēk.4:3). Mums noteikti nav jālūdzas ar nodomu, ka citi dzird mūsu cēlos vārdus un redz mūsu ”labo garīgo” darbu, bet gan klusībā un slepenībā, lai tādējādi mūsu debesu Tēvs dzirdētu slepeno lūgšanu un apbalvotu mūs par to (Mt.ev.6:5-6).

4) jālūdzas ar piedodošu garu (Mk.ev.11:25). Gars, kas pilns ar rūgtumu, dusmām, naidu un vēlmi atmaksāt citiem par pāri nodarījumiem, pavisam noteikti novērsīs mūsu sirdis no lūgšanas pilnīgā paklausībā Dievam. Tieši tāpat, kā mums ir teikts nepiedāvāt ziedojumus Dievam, kamēr vien esam konfliktā ar citiem Kristiešiem (Mt.ev.5:23-24), tāpat arī Dievs negrib dzirdēt mūsu piedāvātās lūgšanas, kamēr neesam atjaunoti pilnā saskaņā un savienībā ar saviem brāļiem un māsām Kristū.

5) jālūdzas ar pateicības sniegšanu (Kol.4:2; Fil.4:6-7). Mēs vienmēr varam atrast kaut ko, par ko būt pateicīgiem neskatoties uz apstākļiem. Nav svarīgi cik smagi, vai pat neizturami reizēm mūsu apstākļi šķiet, mums vienmēr jābūt pateicīgiem. Pat vislielākajās ciešanās un neiedomājamākajā postā nonākušam cilvēkam, kuram dota šīs pasaules izpērkošā mīlestība un sniegts debesu piedāvājums, ir iemesls būt pateicīgam Dievam.

6) jālūdzas ar neatlaidību (Lk.ev.18:1; 1.Tes.5:17). Mums jābūt neatlaidīgiem lūgšanās un nav jājūtas nomāktiem, ja nesaņemam atbildi nekavējoties. Daļa no lūgšanas saskaņā ar Dieva gribu ir ticēt tam, ka neatkarīgi no Viņa atbildes, kas var būt ”jā,” ”nē” vai arī ”gaidīt,” mēs pieņemam Viņa lēmumu, pakļaujamies Viņa gribai un turpinām lūgties.

7) katrā lūgšanā jāpaļaujas uz Dieva Garu. Šī ir absolūta, brīnišķīga patiesība, ka ”arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem” (Rom.8:26-27). Mūsu lūgšanās Gars ir pastāvīgs palīgs. Laikos, kad esam dziļā depresijā vai bēdās un jūtamies tā, it kā neesam ”spējīgi lūgt,” tad zinām un esam mierināti ar domu, ka patiesībā Svētais Gars lūdz par mums! Vai mūsu Dievs nav brīnišķīgs Dievs?!

Kāda garantija un pārliecība mums tiek dota, kad meklējam dzīvot Garā, bet ne miesā! Ja dzīvojam Garā, tad mums ir pilnīga pārliecība par to, ka Svētais Gars pabeigs Savu darbu piedāvājot mūsu lūgšanas mūsu debesu Tēvam saskaņā ar Viņa perfekto gribu, plānu un piemērotā laikā. Mēs varam būt droši un vadīt savas dienas pilnīgā mierā zinot, ka Viņš visas lietas dara mūsu labā (Rom.8:28).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā es varu būt drošs, ka lūdzu saskaņā ar Dieva gribu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries