settings icon
share icon
Kesyon

Ki pi bon fason pou evanjelize yon moun ki nan yon relijyon kilt oswa fo?

Repons


Bagay ki pi enpòtan nou ka fè pou moun ki patisipe nan kilt oswa fo relijyon yo se priye pou yo. Nou bezwen priye pou Bondye ta chanje kè yo epi louvri je yo nan verite a (2 Korentyen 4: 4). Nou bezwen priye ke Bondye ta konvenk yo nan bezwen yo pou delivre nan Jezi Kris la (Jan 3:16). San pa pouvwa Bondye ak konviksyon nan Sentespri a, nou pap janm reyisi konvenk nenpòt moun ki nan verite a (Jan 16: 7-11).

Nou menm tou nou bezwen viv yon lavi Kretyen ki soti nan Bondye, kidonk moun ki kwense nan kilt ak fo relijyon ka wè chanjman Bondye te fè nan pwòp vi nou (1 Pyè 3: 1-2). Nou bezwen priye pou sajès nan fason nou ka sèvi yo nan yon fason pwisan (Jak 1: 5). Apre tout bagay sa yo, nou dwe pataje levanjil la ak kouraj. Nou dwe pwoklame mesaj sali a atravè Jezikri (Women 10: 9-10). Nou toujou bezwen prepare pou defann lafwa nou (1 Pyè 3:15), men nou dwe fè sa avèk jantiyès ak respè. Nou ka pwoklame doktrin lan kòrèkteman, genyen lagè mo, epi toujou anpeche koz la pa yon atitid siperyorite ki gen kolè.

Finalman, nou dwe kite delivrans yon moun ke nou temwen nan men Bondye. Li se pouvwa Bondye ak favè Bondye a ki sove moun, pa efò nou yo. Pandan ke li bon ak sajès yo dwe prepare yo bay yon defans ki pwisan epi gen konesans sou fo kwayans, ni bagay sa yo ap lakòz konvèsyon nan moun ki kwense nan manti nan kilt yo ak fo relijyon. Pi bon nou ka fè se priye pou yo, temwen yo, epi viv lavi Kretyen an devan yo, kwè ke Sentespri a pral fè travay li nan fè yo vini, konvenk, ak konvèti.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki pi bon fason pou evanjelize yon moun ki nan yon relijyon kilt oswa fo?
© Copyright Got Questions Ministries