settings icon
share icon
Kesyon

Kiyès Temwen Jewova yo ye epi kisa kwayans yo?

Repons


Sektè nou konnen kòm Temwen Jewova jodi a yo te kòmanse nan Pennsylvania nan 1870 kòm yon klas Bib ki te dirije pa Charles Taze Russell. Russell te rele gwoup li a "Etid Biblik milenè k’ap leve (Millennial Dawn Bible Study)" Charles T. Russell te kòmanse ekri yon seri liv li te rele "Leve milenè a (The Millennial Dawn)", ki te anviron sis volim anvan lanmò li epi ki te gen anpil nan teyoloji Temwen Jewova yo genyen kounye a. Apre lanmò Russell nan 1916, jij JF Rutherford, zanmi Russell ak siksesè, te ekri setyèm ak denye volim " The Millennial Dawn", "Mystery Finished (Mistè akonpli)," nan 1917. Toudegad Bib la ak Sosyete Tract te fonde an 1886 epi byen vit te vin veyikile nan mouvman an "Millennial Dawn" te kòmanse distribye opinyon yo bay lòt moun. Gwoup la te konnen kòm "Russellites yo" jouk 1931 lè, akòz yon divizyon nan òganizasyon an, li te chanje non "Temwen Jewova yo." Gwoup la ki soti nan li nan divizyon te vin rekonèt kòm "elèv Bib la."

Kisa Temwen Jewova yo kwè? Yon envestigasyon pwòch nan doktrin yo sou sijè tankou Divinite Kris la, sali, Trinite a, Sentespri a, ak Ekspyasyon an montre pi lwen pase yon dout ke yo pa kenbe pozisyon Òtodòks Kretyen sou sijè sa yo. Temwen Jewova yo kwè ke Jezi se Akanj Mikayel la, ki pi wo kreye yo. Sa a kontredi anpil vesè ki byen klè deklare Jezi se Bondye (Jan 1: 1,14, 8:58, 10:30). Temwen Jewova yo kwè delivrans yo jwenn nan yon konbinezon de lafwa, bon travay, ak obeyisans. Sa a kontredi yon kantite vesè ki deklare sali yo dwe resevwa pa favè Bondye atravè lafwa (Jan 3:16; Efezyen 2: 8-9; Tit 3: 5). Temwen Jewova yo rejte Trinite a, kwè Jezi se yon kreyati e Sentespri a esansyèlman se pouvwa inanime Bondye. Temwen Jewova yo rejte konsèp Kris la te mouri nan plas nou an epi olye li te gen yon teyori, lanmò Jezi te yon ranson peman pou peche Adan an.

Ki jan Temwen Jewova yo jistifye doktrin sa yo ki pa biblik? Premyèman, yo reklame ke legliz la te pèvèti Bib la atravè syèk yo; Se konsa, yo te re-tradwi Bib la nan sa yo rele Tradiksyon Mondyal la. Toudegad Bib la ak Sosyete Tract te chanje tèks Bib la pou li sipote fo doktrin yo a, olye yo te baze doktrin yo sou sa Bib la anseye. Nouvo Tradiksyon monn nouvo a te pase anpil edisyon, jan Temwen Jewova yo dekouvri tout Ekriti ki kontredi doktrin yo.

Toudegad yo baze kwayans li yo ak doktrin sou ansèyman orijinal ak elaji Charles Taze Russell, Jij Joseph Franklin Rutherford, ak siksesè yo. Kò gouvène nan Toudegad Bib la ak Sosyete Tract se kò a sèlman nan kilt la ki reklame otorite pou entèprete Bib la. Nan lòt mo, sa kò ki gouvène a di konsènan nenpòt ki pasaj ekriti yo wè li kòm dènye mo a, epi yo dekouraje panse endepandan anpil (yo pa ankouraje’w pou’w panse oubyen fè rechèch). Sa a se nan opozisyon dirèk ak konsèy Pòl a Timote (ak nou tou) yo etidye pou yo apwouve pa Bondye, pou nou pa bezwen wont lè nou kòrèkteman okipe Pawòl Bondye a. Adisyon sa a, ki te jwenn nan 2 Timote 2:15, se yon enstriksyon klè nan Bondye nan chak nan pitit li yo dwe tankou Kretyen Bereyen yo, ki moun ki fè rechè nan ekriti yo chak jou yo pou wè si bagay yo te anseye yo aliyen ak Pawòl la.

Pa gen okenn gwoup relijye ki gen plis fidèl pase Temwen Jewova yo lè yo resevwa mesaj yo. Malerezman, mesaj la se tout deformasyon, desepsyon, ak fo doktrin. Se pou Bondye louvri je Temwen Jewova yo nan verite levanjil la ak bon ansèyman Pawòl Bondye a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kiyès Temwen Jewova yo ye epi kisa kwayans yo?
© Copyright Got Questions Ministries