settings icon
share icon
Kesyon

Èske inondasyon Noe a te ye oswa lokal?

Repons


Pasaj biblik konsènan inondasyon an fè li klè ke li te mondyal. Jenèz 7:11 deklare ke "out sous nan fon lanmè a pete. Syèl la menm louvri, li konmanse vide dlo sou tè a." Jenèz 1: 6-7 ak 2: 6 di nou ke anviwònman an avan inondasyon te diferan anpil de sa ke nou fè eksperyans jodi a. Baze sou sa yo ak lòt deskripsyon biblik, li posib ke yon fwa tè a te kouvri pa kèk kalite kouvèti (canopy) dlo. Canopy sa a te ka yon vapè dlo, oswa li ta ka gen fèt nan bag, yon ti jan tankou bag glas Satin nan. Sa a, nan konbinezon ak yon kouch anba tè dlo, lage sou tè a (Jenèz 2: 6) ta gen yon inondasyon mondyal.

Vèsè ki klè ki montre limit nan inondasyon an se Jenèz 7: 19-23. Konsènan dlo a, "Dlo a moute pi rèd toujou anwo tè a, li kouvri tèt tout gwo mòn ki anba syèl la. Dlo a moute vennsenk pye depase tèt mòn yo. Lè sa a, tout bèt sou latè mouri: zwazo, bèt domestik, zannimo, tout bèt ki trennen sou vant yo, ansanm ak tout moun. Tout bèt vivan ak tout moun sou latè mouri. Se konsa, Seyè a detwi tout bèt, tout sa ki te sou latè, depi ou tande se moun jouk zannimo domestik, bèt ki trennen sou vant ak zwazo k'ap vole nan syèl la. Yo tout yo disparèt sou latè. Sèl moun ki te rete se te Noe avèk lòt moun ki te nan batiman an ansanm ak li yo."

Nan pasaj ki anwo a, nou pa sèlman jwenn mo "tout" yo te itilize, men nou jwenn tou "tout mòn wo yo anba syèl la tout antye yo te kouvri," "dlo yo leve, li kouvri mòn yo nan yon pwofondè ki gen plis pase ven pye, "ak" tout bagay vivan ki te deplase sou tè a mouri. "Deskripsyon sa yo dekri byen klè yon inondasyon inivèsèl ki kouvri tout tè a. Epitou, si inondasyon an te lokalize, poukisa Bondye te bay Noe enstriksyon pou bati yon batiman olye pou l te di Noe pou l deplase e li te lakòz bèt yo imigre? Epi poukisa li te esplike Noye pou konstwi yon gwo lach ase pou kay tout kalite bèt yo te jwenn sou tè a? Si inondasyon an pa te mondyal, ta ka pa gen okenn bezwen pou yon lach.

Pyè dekri tou inivèsalite nan inondasyon an nan 2 Pyè 3: 6-7, kote li deklare, "Se li ki te fè dlo a moute kouvri latè nan tan lontan pou l' te detwi tout bagay. Dapre menm pawòl Bondye a, syèl la ak tè a ki la koulye a ap tann dife a. Yo la ap tann jou jijman an, lè tout mechan yo va disparèt. " Nan vèsè sa yo, Pyè konpare" jijman inivèsèl "ki vini an nan inondasyon tan Noe a e li deklare ke mond lan ki te egziste Lè sa a, te inonde ak dlo. Pli lwen, anpil ekriven biblik aksepte istorisite nan inondasyon an atravè lemond (Ezayi 54: 9; 1 Pyè 3:20; 2 Pyè 2: 5; Ebre 11: 7). Anfen, Senyè Jezikri te kwè nan inondasyon inivèsèl la e li te pran li kòm kalite destriksyon k'ap vini nan mond lan lè li retounen (Matye 24: 37-39; Lik 17: 26-27).

Gen anpil prèv biblik ki prouve ke te gen yon katastwòf atravè lemond tankou yon inondasyon mondyal. Genyen vas fosil simityè yo te jwenn sou chak kontinan ak gwo kantite depo chabon ki ta mande pou kouvri rapid vas vejetasyon yo. Fosil Oseyanik yo jwenn sou tèt mòn atravè mond lan. Kilti nan tout pati nan mond lan gen kèk fòm nan lejann inondasyon an. Tout bagay sa yo ak anpil lòt moun se prèv nan yon inondasyon mondyal.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske inondasyon Noe a te ye oswa lokal?
© Copyright Got Questions Ministries