settings icon
share icon
Kesyon

Ki sa Bib la di sou kreyasyon vs evolisyon?

Repons


Se pa bi repons sa a pou prezante yon agiman syantifik nan deba evolisyon kont kreyasyon an. Pou agiman syantifik pou kreyasyon ak / oswa kont evolisyon, nou trè rekòmande Repons nan Jenèz ak Enstiti pou Rechèch Kreyasyon. Rezon an nan atik sa a se eksplike poukisa, dapre Bib la, deba kreyasyon an vs evolisyon egziste. Ròm 1:25 deklare, "Yo mete manti nan plas verite Bondye a. Yo pito adore kreyati Bondye, yo pito sèvi yo pase pou yo adore Bondye ki kreye yo a, li menm ki merite pou n' fè lwanj li tout tan. Amèn."

Yon faktè kle nan deba a se ke majorite nan syantis ki kwè nan evolisyon yo tou ate oswa agnostik. Gen kèk moun ki kenbe nan kèk fòm evolisyon teyistik ak lòt moun ki pran yon opinyon deistis nan Bondye (Bondye egziste, men se pa sa ki enplike nan mond lan, ak tout bagay ap monte nan yon kou natirèl). Gen kèk ki vrèman ak onètman gade nan done yo ak rive nan konklizyon ke evolisyon pi byen adapte ak done yo. Sepandan, sa yo reprezante yon pousantaj ensiyifyan nan syantis yo ki defann evolisyon. Yon vas majorite nan syantis evolisyonè kenbe ke lavi evolye antyèman san okenn entèvansyon de yon èt pi wo. Evolisyon se pa definisyon yon syans natirèl.

Pou ateism yo, dwe gen yon lot eksplikasyon pase yon Kreyatè—pou ki jan linivè a ak lavi te vin egziste. Malgre ke kwayans nan kèk fòm evolisyon te presede Charles Darwin, li te premye ki devlope yon modèl posib pou pwosesis la nan evolisyon-seleksyon natirèl. Darwin yon fwa idantifye tèt li kòm yon kretyen, men kòm yon rezilta nan kèk trajedi ki te pran plas nan lavi li, li te renonse lafwa Kretyen an ak egzistans Bondye. Evolisyon te envante pa yon ate. Objektif Darwin pa t’ap defann egzistans Bondye, men se youn nan rezilta yo nan teyori evolisyon an. Evolisyon se yon kritè ateism. Syantis evolisyonè gen anpil chans pa ta admèt ke objektif yo se bay yon eksplikasyon altène nan orijin lavi, kidonk bay yon fondasyon pou ateism, men dapre Bib la, se egzakteman poukisa teyori evolisyon an egziste.

Bib la di nou, "Moun fou di nan kè l: 'Pa gen Bondye'" (Sòm 14: 1; 53: 1). Bib la tou pwoklame ke moun yo san eskiz pou yo pa kwè nan yon Bondye Kreyatè a. "Se vre wi. Depi Bondye te fin kreye tout bagay, tout moun ki egzaminen travay li yo ka konprann ki kalite moun Bondye ye, bagay nou pa ka wè ak je nou: ki vle di, jan li gen yon pouvwa ki p'ap janm fini, jan li se Bondye tout bon. Se sak fè moun sa yo pa gen eskiz menm" (Women 1:20). Dapre Bib la, nenpòt moun ki nye egzistans Bondye se yon moun fou. Poukisa, se konsa anpil moun, ki gen ladan kèk kretyen, vle aksepte ke syantis evolisyonè yo se entèprèt san patipri nan done syantifik? Dapre Bib la, yo tout se moun fou! Foli pa vle di yon mank de entèlijans. Pifò syantis evolisyonè yo se entelektyèlman briyan. Foli endike yon enkapasite pou byen aplike konesans. Pwovèb 1: 7 di nou, "Lè ou gen krentif pou Bondye, se lè sa a ou konmanse gen konesans. Moun fou pa konn valè sa yo rele gen konesans, yo refize aprann."

Syantis evolisyonè moke kreyasyon ak / oswa entelijan konsepsyon ki pa syantifik epi yo pa merite pou yo egzamen syantifik. Nan lòd pou yon bagay yo dwe konsidere kòm yon "syans," yo diskite, li dwe kapab obsève ak teste; li dwe "natiralist." Kreyasyon se pa definisyon "Sipènatirèl." Bondye ak Sipènatirèl la pa ka obsève oswa teste (konsa agiman an ale); Se poutèt sa, kreyasyon ak / oswa entelijan konsepsyon pa ka konsidere syans. Natirèlman, ni ka evolisyon dwe obsève oswa teste, men sa pa sanble yo gen yon pwoblèm ak evolisyonis yo. Kòm yon rezilta, tout done yo filtre nan prejije, presipozisyon, ak teyori pre-aksepte nan evolisyon, san yo pa bay lòt eksplikasyon yo te konsidere.

Sepandan, orijin nan linivè a ak orijin nan lavi pa ka fè tès oswa obsève. Tou de kreyasyon ak evolisyon yo se sistèm ki baze sou lafwa nan konsidere orijin yo. Nou pa ka fè tès paske nou pa ka tounen dè milya (oswa dè milye) nan ane yo obsève orijin nan linivè a oswa nan lavi nan linivè la. Syantis evolisyonè rejte kreyasyon sou teren ki ta lojikman fòse yo tou rejte evolisyon kòm yon eksplikasyon syantifik nan orijin. Evolisyon, omwen an konsiderasyon orijin, pa definisyon "syans" plis pase kreyasyon an. Evolisyon se sipozeman eksplikasyon sèlman nan orijin ki ka fè tès; Se poutèt sa, li se teyori sèlman nan orijin ki ka konsidere kòm "syantifik." Sa a se foli! Syantis ki defann evolisyon yo rejte yon teyori tanjib sou orijin san yo pa menm onètman ekzamine baz byenfonde li yo, paske li pa bon san lojik ak definisyon etwat sou "syans."

Si kreyasyon an se verite, lè sa a, gen yon kreyatè ki responsab. Evolisyon se yon bagay ki bay ateism boustè. Evolisyon bay ate yon baz pou eksplike kijan lavi egziste apa de yon Bondye Kreyatè a. Evolisyon refize bezwen yon Bondye pou l patisipe nan linivè a. Evolisyon se "teyori kreyasyon an" pou relijyon ateism yo. Dapre Bib la, chwa a klè. Nou ka kwè Pawòl Bondye tout omnipotan ak omnisyan nou an, oswa nou ka kwè eksplikasyon "ilojik," moun fou "syantifik" yo.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki sa Bib la di sou kreyasyon vs evolisyon?
© Copyright Got Questions Ministries