settings icon
share icon
Kesyon

Poukisa Bondye te mete pyebwa konesans byen ak sa ki mal nan Jaden Edenn nan?

Repons


Bondye mete pyebwa konesans sa ki bon ak sa ki mal la nan Jaden Edenn lan pou li bay Adan ak Èv yon chwa pou obeyi li oswa pou dezobeyi li. Adan ak Èv te lib pou yo fè sa yo te vle, eksepte manje nan pyebwa konesans sa ki byen ak sa ki mal la. Jenèz 2: 16-17, "Seyè a, Bondye a, bay nonm lan lòd sa a. Ou mèt manje donn tout pyebwa ki nan jaden an. 17 Men, piga ou manje donn pyebwa ki fè moun konnen sa ki byen ak sa ki mal la. Paske, jou ou manje l', w'ap mouri." Si Bondye pa t 'bay Adan ak Èv chwa a, yo t’ap konsidere esansyèlman tankou robo, tou senpleman fè sa yo te pwograme yo fè. Bondye kreye Adan ak Èv yo dwe "lib" èt, kapab pran desizyon, kapab chwazi ant byen ak sa ki mal. Nan lòd pou Adan ak Èv pou vrèman lib, yo te gen yon chwa.

Pa te gen anyen esansyèlman sa ki mal sou pyebwa a oswa fwi pyebwa a. Li se fasil ke fwi a, ak nan tèt li te bay Adan ak Ev nenpòt konesans plis. Fwi fizik la ka gen kèk vitamin C ak pou benefisye kèk fib, men li pa te espirityèlman nourisan. Sepandan, zak dezobeyisans la te espirityèlman malad. Peche sa a te louvri je Adan ak Èv pou li mal. Pou la pwemye fwa, yo te konnen ki sa ki te mal, yo santi yo wont, ak vle kache devan Bondye. Peche yo nan dezobeyi Bondye te pote koripsyon nan lavi yo ak nan mond lan. Manje fwi a, kòm yon zak dezobeyisans kont Bondye, se sa ki te bay Adan ak Èv konesans nan sa ki mal - ak konesans pou yo te wè ke yo te toutouni (Jenèz 3: 6-7).

Bondye pa te vle Adan ak Èv peche. Bondye te konnen davans nan tan ki sa rezilta yo nan peche t’ap bay. Bondye te konnen Adan ak Èv ta peche e li t’ap pote move soufrans, ak lanmò nan mond lan. Poukisa Bondye te pèmèt Satan tante Adan ak Èv? Bondye pèmèt Satan tante Adan ak Èv pou fòse yo fè chwa a. Adan ak Èv te chwazi, nan pwòp libreman nan volonte yo, dezobeyi Bondye e manje fwi entèdi a. Rezilta-sa ki mal, peche, soufrans, maladi, ak lanmò- mond la te soufri yo depi lontan. Rezilta desizyon Adan ak Èv la koz chak moun te fèt ak yon nati peche, yon tandans fè peche. Desizyon Adan ak Èv la se sa ki finalman mande Jezi Kris la mouri sou kwa a epi koule san li sou pou nou. Atravè lafwa nan Kris la, nou ka lib soti nan konsekans peche a, epi finalman lib de peche. Èske nou ka repete pawòl Apot Pòl yo nan Women 7: 24-25, "Ala malere mwen malere, mezanmi! Kilès ki va delivre m' anba kò sa a k'ap trennen m' nan lanmò? Gremesi Jezikri, Seyè nou an, mwen ka di: Mèsi Bondye! Konsa, men ki jan mwen ye: dapre konesans pa mwen, mwen se esklav lalwa Bondye a. Men, dapre sa m' santi nan tout kò mwen, mwen se esklav lalwa peche a."

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Poukisa Bondye te mete pyebwa konesans byen ak sa ki mal nan Jaden Edenn nan?
© Copyright Got Questions Ministries