settings icon
share icon
Kesyon

Èske lafwa nan Bondye ak syans kontredi?

Repons


Syans defini kòm "obsèvasyon, idantifikasyon, deskripsyon, ankèt eksperimantal, ak eksplikasyon teyorik nan fenomèn." Syans se yon metòd ke limanite ka itilize pou jwenn yon pi gwo konpreyansyon sou linivè natirèl la. Li se yon rechèch pou konesans nan obsèvasyon. Avans nan syans demontre rive nan lojik imen ak imajinasyon. Sepandan, kwayans yon Kretyen nan syans pa ta dwe janm tankou kwayans nou nan Bondye. Yon kretyen ka gen lafwa nan Bondye ak respè pou syans, toutotan nou sonje sa ki pafè ak sa ki pa pafè a.

Kwayans nou nan Bondye se yon kwayans lafwa. Nou gen lafwa nan Pitit li a pou delivre, lafwa nan Pawòl Li pou enstriksyon, ak lafwa nan Sentespri Li pou gide nou. Lafwa nou nan Bondye ta dwe absoli, depi lè nou mete konfyans nou nan Bondye, nou depann sou yon kreyatè pafè, puisan, omnisyan. Kwayans nou nan syans yo ta dwe entelektyèl e pa gen anyen plis. Nou ka konte sou syans pou fè anpil gwo bagay, men nou ka konte tou sou syans pou fè erè. Si nou mete lafwa nan syans, nou depann de moun enpafè, peche, limite, mòtèl. Syans nan tout istwa yo te mal sou anpil bagay, tankou fòm tè a, pisans ki mache, vaksen, transfizyon san, e menm repwodiksyon. Bondye pa janm fè erè.

Verite a pa gen anyen yo pè, kidonk pa gen okenn rezon pou yon kretyen gen krentif pou la syans. Aprann plis sou fason Bondye konstwi linivè nou an ede tout limanite apresye mèvèy kreyasyon an. Ogmante konesans nou ede nou konbat maladi, inyorans, ak enkonpreyansyon. Sepandan, gen danje lè syantis kenbe konfyans yo nan lojik imen anwo konfyans nan kreyatè nou an. Moun sa yo pa diferan de nenpòt moun konsakre nan yon relijyon; yo te chwazi lafwa nan moun epi yo pral jwenn reyalite defann lafwa sa a.

Toujou, syantis yo ki pi rasyonèl, menm moun ki refize kwè nan Bondye, admèt nan yon mank de konplè nan konpreyansyon nou an nan linivè a. Yo pral admèt ke ni Bondye ni Bib la ka pwouve oswa dezaprouve pa syans, menm jan anpil nan teyori yo pi renmen finalman pa ka pwouve oswa dezaprouve. Syans vle di ke se yon disiplin vrèman net, k’ap chèche sèlman verite a, pa enterè nan yon ajanda.

Anpil nan syans sipòte egzistans la ak travay Bondye. Sòm 19: 1 di, " Syèl la fè parèt aklè pouvwa Bondye a. Li fè wè tou sa Bondye te fè ak men l'." Kòm syans modèn dekouvri plis sou linivè a, nou jwenn plis prèv kreyasyon an. Konpleksite etonan ak replikasyon nan ADN, lwa konplike ak blende nan fizik, ak amoni absoli nan kondisyon ak chimi isit sou latè tout sèvi pou sipòte mesaj nan Bib la. Yon kretyen ta dwe anbrase syans ki ap chèche laverite, men rejte "prèt syans yo" ki mete konesans imen anlè Bondye.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske lafwa nan Bondye ak syans kontredi?
© Copyright Got Questions Ministries