settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou depresyon? Kijan yon Kretyen ka simonte depresyon?

Repons


Depresyon se yon kondisyon toupatou, ki afekte dè milyon de moun, li afekte ni Kretyen ni moun ki pa Kretyen. Moun sa yo ki soufri depresyon ka santi santiman entans tankou tristès, kòlè, dezespwa, fatig, ak yon varyete lòt sentòm. Yo ka kòmanse santi yo initil e menm touye tèt yo, pèdi enterè (dezi) nan bagay ak moun ke yo te konn apresye. Depresyon souvan deklannche pa sikonstans lavi, tankou pèt travay, lanmò yon moun ou renmen, divòs, oswa pwoblèm sikolojik tankou abi oswa manke estim.

Bib la di nou pou nou ranpli ak lajwa ak lwanj (Filipyen 4: 4; Women 15:11), se entansyon Bondye pou nou tout viv yon lavi ki gen kè kontan. Sa a se pa fasil pou yon moun soufri depresyon, men li ka souf (remèd) nan kado Bondye a nan lapriyè, etid biblik ak aplikasyon, gwoup sipò, felochip ak lòt kwayan, konfesyon, padon, ak konsèy. Nou dwe fè efò pou nou pa absòbe nan tèt nou, men pou fè efò pou avanse devan. Santiman depresyon ka souvan rezoud lè moun ki soufri ak depresyon ap deplase konsantre yo soti nan tèt yo bay Kris la ak lòt moun.

Depresyon klinik se yon kondisyon fizik ki bezwen dyagnostike pa yon doktè. Li pa ka koze pa sikonstans lavi malere, ni yo pa ka sentòm yo pa ale nan pwòp volonte pa yo. Kontrèman ak sa kèk nan kominote kretyen an kwè, depresyon pa toujou koze pa peche. Depresyon ka pafwa lakòz yon twoub fizik ki bezwen trete avèk medikaman ak / oswa konsèy. Natirèlman, Bondye kapab geri nenpòt maladi. Sepandan, nan kèk ka, wè yon doktè pou depresyon pa diferan pase wè yon doktè pou yon aksidan.

Gen kèk bagay ke moun ki soufri depresyon ka fè pou soulaje enkyetid yo. Yo ta dwe asire ke yo rete nan Pawòl la, menm lè yo pa santi yo ta vle fè sa. Emosyon ka mennen nou pèdi tèt nou, men Pawòl Bondye a kanpe fèm li pap chanje. Nou dwe kenbe lafwa solid nan Bondye epi kenbe plis fèm lè nou sibi eprèv ak tantasyon. Bib la di nou ke Bondye pap janm kite tantasyon nan lavi nou ki twò anpil pou nou okipe (1 Korentyen 10:13). Malgre ke yo te deprime se pa yon peche, yon moun toujou responsab pou reponn ak afliksyon yo, sa enkli resevwa èd pwofesyonèl ki nesesè. "Gremesi Jezikri, sèl ofrann san n'ap ofri bay Bondye a, se lwanj n'ap ba li tout tan. Se tout tan pou non l' nan bouch nou." (Ebre 13:15).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou depresyon? Kijan yon Kretyen ka simonte depresyon?
© Copyright Got Questions Ministries