settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou gerizon? Èske gen gerizon nan ekspyasyon an?

Repons


Ezayi 53: 5, ke 1 Pyè 2:24 site se yon vèsè kle sou gerizon, men yo souvan mal konpwann ak aplike li. "Kris la te pote peche nou yo nan kò li sou bwa a, pou nou te kapab mouri annegad peche, pou nou te ka viv dwat devan Bondye. Li te kite yo maltrete l' pou l' te ka geri nou." Mo ki tradui "geri" ka vle di swa gerizon espirityèl oswa fizik. Sepandan, kontèks Ezayi 53 ak 1 Pyè 2 fè li klè ke li ap pale de gerizon espirityèl. " Kris la te pote peche nou yo nan kò li sou bwa a, pou nou te kapab mouri annegad peche, pou nou te ka viv dwat devan Bondye. Li te kite yo maltrete l' pou l' te ka geri nou." (1 Pyè 2:24). Vèsè a ap pale de peche ak lajistis, pa maladi. Se poutèt sa, yo te "geri" nan tou de vèsè sa yo ap pale de yo te padonnen ak sove, pa geri fizikman.

Bib la pa espesifikman lyen gerizon fizik avèk gerizon espirityèl. Pafwa moun yo fizikman geri lè yo mete konfyans yo nan Kris la, men sa a se pa toujou ka a. Pafwa li se volonte Bondye yo geri, men li yon obligasyon. Apot Jan ban nou bonjan pèspektiv: " Se poutèt sa kè nou pa sote devan Bondye. Nou konnen l'ap koute nou si nou mande l' kichòy ki dakò ak volonte li. Konsa, non sèlman nou konnen l'ap koute nou lè nou fè l' yon demann, men nou konnen tou l'ap ban nou sa nou mande l' la" (1 Jan 5: 14-15). Bondye toujou fè mirak. Bondye toujou ap geri moun. Maladi, doulè, ak lanmò yo toujou reyalite nan mond sa a. Sòf si Seyè a retounen, tout moun ki vivan jodi a pral mouri, epi majorite nan yo (Kretyen enkli) ap mouri kòm rezilta yon pwoblèm fizik (maladi, aksidan). Se pa toujou volonte Bondye pou geri nou fizikman.

Finalman, tout gerizon fizik nou ap tann nou nan syèl la. Nan syèl la, pa gen okenn doulè ankò, maladi, soufrans, oswa lanmò (Revelasyon 21). Nou tout bezwen mwens preyokipe ak kondisyon fizik nou nan mond sa a plis konsène ak kondisyon espirityèl nou an (Women 12: 1-2). Lè sa a, nou ka konsantre kè nou nan syèl la kote nou p'ap gen pou fè fas ak pwoblèm fizik. Revelasyon 21: 4 dekri bon gerizon nou tout ta dwe anvi: " Li gen pou l' cheche tout dlo nan je yo. p'ap gen lanmò ankò, yo p'ap nan lapenn ankò, yo p'ap janm plenyen ankò, yo p'ap janm soufri ankò. Tout vie bagay sa yo pral disparèt."

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou gerizon? Èske gen gerizon nan ekspyasyon an?
© Copyright Got Questions Ministries