settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou jere finans ou?

Repons


Bib la gen anpil bagay yo di sou jere finans. Konsènan prete, Bib la jeneralman konseye kont li. Gade Pwovèb 6: 1-5; 20:16; 22: 7, 26-27 ("Règ rich la sou pòv yo, moun ki prete lajan an se domestik kreditè a .... piga nou yon moun ki mete depo oubyen yon sòt asirans pou dèt, si ou manke mwayen pou peye, ya mwen pran kabann ou kouche anba do ou"). Anplis, Bib la avèti kont akimilasyon nan richès ak ankouraje nou chache richès espirityèl pito. Pwovèb 28:20: "Yon nonm ki serye nan sa l'ap fè ap jwenn anpil benediksyon. Men, yo p'ap manke pini moun k'ap prese pou l' rich." Gade tou Pwovèb 10:15; 11: 4; 18:11; 23: 5.

Pwovèb 6: 6-11 ofri bon konsèy konsènan parès ak pwoblèm finansye ki ka inevitableman rive. Nou aprann ke nou dwe konsidere foumi yo ki travay pou ankese manje pou tèt yo. Pasaj la tou avèti kont dòmi lè nou ta dwe ap travay nan yon bagay pwofitab. Yon "parese" se yon moun ki ta pito repoze pase travay. Fen li asire—povrete ak nesesite. Nan fen lòt pati a se you moun ki obsede avèk genyen lajan. Moun sa’a, dapre Eklezyas 5:10, pa janm gen ase richès pou satisfè li, li toujou ap vle pi plis ankò. Premye Timote 6: 6-11 tou avèti kont pèlen nan dezire richès.

Olye de bezwen anpile richès sou tèt nou, modèl biblik la se nan bay, pa resevwa. "Chonje sa byen: Moun ki simen ti kras va rekòlte ti kras. Moun ki simen anpil va rekòlte anpil. Se pou chak moun bay jan yo te deside nan kè yo, san yo pa règrèt anyen, san moun pa bezwen fòse yo, paske Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan." (2 Korentyen 9: 6-7). Nou ankouraje tou yo dwe bon jeran nan sa Bondye te ban nou. Nan Lik 16: 1-13, Jezi te di parabòl sa sou jeran malonèt la kòm yon fason pou avètisman nou kont jesyon pòv yo. Moral nan istwa a se "Si ou pa sèvi byen ak richès ou gen sou latè, kilès ki va fè ou konfyans pou richès tout bon yo?" (V. 11). Nou responsab tou pou nou pran swen pwòp kay nou, jan 1 Timote 5: 8 raple nou: "Si yon moun pa pran swen fanmi l', sitou moun k'ap viv lakay li, li nye konfyans li nan Bondye, li pi mal pase yon moun ki pa janm kwè nan Bondye."

An rezime, kisa Bib la di sou jere lajan? Repons lan ka rezime avèk yon mo-bon konprann. Nou dwe gen bon konprann ak lajan nou yo. Nou se pou konsève lajan, men se pa pou gaspiye li. Nou dwe depanse lajan, men avèk diskresyon ak kontwòl. Nou dwe retounen nan Senyè a, avèk kè kontan ak sakrifis. Nou dwe itilize lajan nou pou ede lòt moun, men avèk disènman ak konsèy Lespri Bondye a. Li pa mal yo pou yon moun rich, men li se mal pou’w renmen lajan. Li pa mal si yon moun pòv, men li se mal pou yo gaspiye lajan sou bagay ki pa enpòtan. Pawòl ki konsistan nan Bib la sou jere lajan se pou saj.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou jere finans ou?
© Copyright Got Questions Ministries