settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou avòtman?

Repons


Bib la pa janm espesyalman adrese pwoblèm avòtman. Sepandan, gen anpil ansèyman nan Bib la ki fè li klè anpil kijan Bondye wè avòtman. Jeremi 1: 5 di nou ke Bondye konnen nou anvan li fòme nou nan vant manman nou. Sòm 139: 13-16 pale de wòl aktif Bondye a nan kreyasyon nou an ak fòmasyon nou depi nan vant. Egzòd 21: 22-25 preskri menm penalite-lanmò-pou yon moun ki lakòz lanmò yon tibebe nan matris la kòm pou yon moun ki touye yon moun. Sa klèman endike ke Bondye konsidere yon tibebe nan matris menmjan ak yon granmoun adilt. Pou Kretyen yo, avòtman se pa yon kesyon de dwa yon fanm yo chwazi. Li se yon kesyon de lavi oswa lanmò nan yon moun ki te fèt nan imaj Bondye a (Jenèz 1: 26-27; 9: 6).

Premye agiman ki toujou soulve kont pozisyon Kretyen yo sou avòtman se "E sa ki konsène ak vyòl ak / oswa ensès?" Li terib pou yon fi rive ansent akoz yon rezilta vyòl ak / oswa ensès, èske touye yon ti bebe se repons lan? Sa ki mal la pa fè li byen (avòtman pa rezoud pwoblèm nan). Timoun nan ki se yon rezilta vyòl / ensès yo ta ka bay nan adopsyon nan yon fanmi ki renmen yo ki pa gen timoun, oswa timoun lan ka leve ak manman li. Ankò, ti bebe a konplètman inosan epi yo pa dwe pini pou zak mal papa li yo.

Dezyèm agiman ki anjeneral leve kont pozisyon Kretyen an sou avòtman se "Kisa ki sou lè lavi manman an nan risk?" Onètman, sa a se kesyon ki pi difisil pou reponn sou pwoblèm avòtman. Premyèman, se pou nou sonje ke sitiyasyon sa a se rezon ki fè yo dèyè mwens pase yon yon-dizyèm nan en pousan ki lakoz avòtman nan mond lan jodi a. Pi lwen fi gen yon avòtman pou konvenyans pase fi ki gen yon avòtman pou konsève pwòp lavi yo. Dezyèmman, se pou nou sonje ke Bondye se yon Bondye ki konn fè mirak. Li ka prezève lavi yon manman ak yon timoun malgre tout chans medikal yo te kont li. Finalman, kesyon sa a kapab fèt sèlman ant yon mari, madanm, ak Bondye. Nenpòt koup fè fas a sitiyasyon trè difisil sa a ta dwe priye Senyè a pou bon konprann (Jak 1: 5) sou sa li ta fè yo fè.

Plis pase 95 pousan nan avòtman ki fèt jodi a enplike fanm ki tou senpleman pa vle gen yon ti bebe. Mwens pase 5 pousan nan avòtman yo se pou rezon vyòl, ensès, oswa sante manman an nan risk. Menm nan ka ki pi difisil nan 5 pousan an, avòtman pa ta dwe janm premye opsyon. Lavi yon moun nan vant la vo tout efò pou pèmèt timoun lan fèt.

Pou moun ki te gen yon avòtman, sonje ke peche avòtman pa gen mwens padon pase nenpòt lòt peche. Atravè lafwa nan Kris la, tout peche kapab padone (Jan 3:16; Women 8: 1; Kolosyen 1:14). Yon fanm ki te fè yon avòtman, yon nonm ki te ankouraje yon avòtman, oswa menm yon doktè ki te fè yon sèl - tout ka padonnen pa lafwa nan Jezi Kris la.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou avòtman?
© Copyright Got Questions Ministries