גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים