?שאלות על רוח הקודש


מיהו רוח הקודש?

איך ומתי בדיוק אנחנו מקבלים את רוח הקודש?

?מהי טבילה ברוח הקודש

מהו גידוף רוח הקודש?

איך אוכל להתמלא ברוח הקודש?

איך אוכל לדעת באילו ממתנות הרוח ניחנתי?

מתנות רוחניות על טבעיות פועלות גם בימינו?

מהי מתנת הדיבור בלשונות? האם היא תקפה גם בימינו?

איך אלוהים מחלק את מתנות הרוח? אלוהים יעניק לי את מתנות הרוח שאבקש ממנו?

המאמין המשיחי אמור להיות מסוגל להרגיש את רוח הקודש באופן מוחשי?

מהי מהות הפסוקית "ומן הבן"?

מהם פרות רוח הקודש?

מה זאת אומרת להעציב או לכבות את רוח הקודש?

מה תפקידו של רוח הקודש בחיינו כיום?

נפילה בהשראת רוח הקודש היא דבר שהכתובים תומכים בו?

מה זאת אומרת להתהלך ברוח הקודש?


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות על רוח הקודש